دفتر نظارت بر طرح های عمرانی- مناقصات مشاورین
ارزیابی کیفی انتخاب مشاور مرحله دوم تهیه طرح بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان دانشکده های معماری، عمران و مکانیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 به استناد آگهی استعلام ارزیابی کیفی مشاور مقاوم سازی چاپ شده در روزنامه های کثیرالانتشار، بدین وسیله از آن شرکت دعوت می شود تا نسبت به تکمیل فرم های استعلام ارزیابی کیفی جهت انتخاب مشاور پروژه "مرحله دوم تهیه طرح بهسازی لرزه ای و مقاوم سازی ساختمان دانشکده های معماری، عمران و مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران به متراژ ۲۳۰۰۰ متر مربع" اقدام نمایید.

فایل زیر را جهت تکمیل اسناد ارزیابی کیفی دانلود نمایید.

دانلود استعلام ارزیابی کیفی

نشانی مطلب در وبگاه دفتر نظارت بر طرح های عمرانی:
http://idea.iust.ac.ir/find-65.11737.25777.fa.html
برگشت به اصل مطلب