مرکز کارآفرینی- معرفی مرکز کارآفرینی
معرفی مرکز کارآفرینی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  در سال 1379، در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان سنجش آموزش کشور (دبیرخانه طرح کاراد) آیین نامه ایجاد مرکز کارآفرینی در دانشگاه ها تدوین گردید .

 

  مرکز کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت ایران فعالیت خود را از سال 1380 آغاز نمود .

 

  از جمله فعالیت انجام شده در این مرکز، تهیه برنامه ریز دانشجویی ( Student Organizer ) ، تهیه جزوات در رابطه با کارآفرینی، مدیریت زمان و ... ، برگزاری مسابقه ایده کارآفرین و برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی و سخنرانی با کارآفرینان برتر می باشد .

 

  خلاصه ساختار و برنامه های مرکز کارآفرینی دانشگاه علم و صنعت ایران

  برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ( رسیدن به دانشگاه کارآفرین ) و با توجه به ظرفیتها و توانمندیهای موجود، برنامه ای بر اساس ساختار کاراد و اقتضاعات دانشگاه علم و صنعت ایران پیش بینی شده است. این فعالیتها در دو مؤلفه ی محورهای فعالیت و حوزه های فعالیت در یک ماتریس بطور کاملا خلاصه بیان شده است. محورها شامل 4 محور علم، فناوری، تجاری سازی و کسب و کارهای دانش بنیان است. و حوزه ها نیز شامل چهار حوزه آموزش، پژوهش، ترویج و مشاوره کارآفرینی است. از تعامل محورها و حوزه ها سرفصلهای برنامه اجرایی استخراج می گردد.

 

  ماتریس فعالیتها

 

 حوزه ها محورها

  علم کارآفرینی

  فناوری

  تجاری سازی

  کسب و کار جدید دانش بنیان

  آموزش

  آموزش در حوزه علم کارآفرینی

  آموزش در حوزه فناوری

  آموزش در حوزه تجاری سازی

  آموزش در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان

  پژوهش

  پژوهش در حوزه علم کارآفرینی

  پژوهش در حوزه فناوری

  پژوهش در حوزه تجاری سازی

  پژوهش در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان

  مشاوره

  مشاوره در حوزه علم کارآفرینی

  مشاوره در حوزه فناوری

  مشاوره در حوزه تجاری سازی

  مشاوره در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان

  ترویج

  ترویج در حوزه علم کارآفرینی

  ترویج در حوزه فناوری

  ترویج در حوزه تجاری سازی

  ترویج در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان

 

 

 

 

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://idea.iust.ac.ir/find-63.9497.14202.fa.html
برگشت به اصل مطلب