مرکز کارآفرینی- اخبار
اخبار دانش بنیان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1394/10/28 | 

بهزاد سلطانی رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در گفتگو با خبرنگار حوزه فن‌آوری‌های نوین  گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: شرکت‌های دانش‌بنیانی که با صندوق نوآوری و شکوفایی قرار داد بسته‌اند وام‌هایی با بهره ۲۰ درصد و ۱۷ درصد دریافت کرده‌اند که اگر تا انتهای کار خوب عمل کنند گروه نظارت صندوق اقدام فناوری آن‌ها را تائید می‌کند.

وی بیان کرد: در ابتدای واگذاری وام به شرکتهای دانش‌بنیان میزان ۲۰ درصد مصوب شد پس از آن به ۱۷ درصد کاهش یافت و تعداد دیگری از شرکتها از این وام بهره‌مند شدند و در پایان نرخ بهره وام صندوق نوآوری و شکوفایی به ۱۴ درصد رسیده است.

سلطانی تاکید کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان از لحاظ مالی اگر در باز پرداخت اقساط خوش‌حساب باشند در پایان نرخ بهره وام‌های آن‌ها به میزان ۱۴ درصد محاسبه می‌شود.

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اقدام جدید این صندوق تصریح کرد: در طی یکی دو سال اخیر یک فعالیت جدید در صندوق نوآوری و شکوفایی راه‌اندازی شده و آن‌ ایجاد مجتمع های فناوری در دانشگاه‌ها و واگذاری آن‌ها به شرکت‌های دانش‌بنیان است.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر مجتمع فناوری دانشگاه شریف خریداری شده و در حال واگذاری به شرکت‌های دانش‌بنیان است و همچنین احداث مجتمع فناوری در دانشگاه‌های تربیت مدرس و صنعتی امیر کبیر نیز رو به اتمام است.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز کارآفرینی:
http://idea.iust.ac.ir/find-63.5786.43484.fa.html
برگشت به اصل مطلب