انجمن علمی دانشجویی- انجمن علمی بین رشته‏ای نانو فناوری
دوره های آموزشی نانوفناوری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

دوره های آموزشی نانوفناوری

دوره اول کلاس های آموزشی نانوفناوری در دی ماه سال جاری برگزار خواهد شد. فراخوان ثبت نام و زمان کلاس ها متعاقبا اعلام میگردد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.9890.22499.fa
برگشت به اصل مطلب