انجمن علمی دانشجویی- انجمن علمی بین رشته‏ای نانو فناوری
اخبار انجمن علمی نانوفناوری(هفته دوم خرداد89)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

اخبار انجمن علمی نانوفناوری :

همکاری با نشریه دنیای مواد: از شماره آتی دنیای مواد، بخشی از نشریه به انجمن بین رشته­ای نانوفناوری اختصاص داده می­شود و مطالب انجمن در این نشریه چاپ می­شود.

برنامه­ریزی جهت برگزاری دوره آموزشی نانو در هفته اول تیر ماه

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.9890.16335.fa
برگشت به اصل مطلب