انجمن علمی دانشجویی- طراحی صنعتی
برگزاری مسابقه والیبال بین اساتید و دانشجویان طراحی صنعتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

برگزاری مسابقه والیبال بین اساتید و دانشجویان طراحی صنعتی

دانشکده معماری و شهرسازی با همکاری گروه طراحی صنعتی و انجمن علمی طراحی صنعتی، به منظور بالا بردن روحیه نشاط و صمیمیت بیشتر بین اساتید و دانشجویان، مسابقه والیبالی را برگزار نمود. به همین منظور نمایندگانی از تمامی ورودی های رشته طراحی صنعتی در تیم دانشجویان حضور داشتند .

  زمان: دوشنبه 13/10/89

  ساعت برگزاری: 10-12

  مکان برگزاری: سالن شهید ملک لو

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.8078.18790.fa
برگشت به اصل مطلب