انجمن علمی دانشجویی- کارشناس انجمن‏های علمی
تماس با کارشناس انجمن‏های علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جناب آقای مسعود مسعودی

کارشناس انجمن‌های علمی

فارغ‌التحصیل رشته مهندسی معدن

شماره تماس: 77240540 الی 5 ، داخلی 3669  و 2470

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7849.10348.fa.html
برگشت به اصل مطلب