انجمن علمی دانشجویی- فیزیک
برگزاری مراسم معارفه‌ی دانشجویان جدیدالورود دانشکده فیزیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها

مراسم معارفه‌ی دانشجویان جدیدالورود، هر ساله از برنامه‌های انجمن علمی فیزیک بوده و هست. مراسمی که معمولاً جلوه‌ای علمی داشته و با سخنرانی اساتید دانشکده فیزیک و همچنین دانشجویان این دانشکده‌ به شیوه‌ای جذاب و پویا٬ همراه است. امسال نیز مانند سال های قبل، انجمن علمی فیزیک از سوی ریاست دانشکده مأمور به انجام این مهم گردید.

این مراسم با سخنرانی دکتر فیض‌آبادی، دکتر واحدی (پیرامون مبحث مکانیک کوانتوم)، همراه بود.

همچنین؛ خانم عسگری (پیرامون فعالیت‌های آینده و دور نمای کلی اهداف انجمن علمی فیزیک) و آقای فتح‌آبادی (پیرامون علم نانو و خلاصه‌ای از پیشرفت های صورت گرفته در این صنعت و همچنین فعالیت های سازمان نانو) در این مراسم سخنرانی کردند.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7844.47349.fa.html
برگشت به اصل مطلب