انجمن علمی دانشجویی- فیزیک
بحث آزاد علمی دکتر اشراقی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/16 | 

      این همایش با هدف ایجاد انگیزه و علاقه در دانش آموزان برگزارگردید و برنامه های آن شامل سخنرانی اساتید دانشکده فیزیک ، انجام آزمایش های ساده فیزیکی ، برگزاری مسابقه ، بازدید از آزمایشگاه های علمی دانشکده و پذیرایی بود . در این همایش آقایان دکتر واحدی ، دکتر زمانی ، دکتر اسلامی و مهندس کتابی به عنوان استاد مدعو حضور داشتند . 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7844.45425.fa.html
برگشت به اصل مطلب