انجمن علمی دانشجویی- فیزیک
جلسه بحث آزاد علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/13 | 

اولین جلسه بحث آزاد علمی دکتر اشراقی در سال جاری برگزار شد.

در سری جلسات بحث آزاد علمی ، که با حضور دانشجویان و اساتید دانشکده های ریاضی و فیزیک برگزار می شود ، ابتدا دقایقی استاد مدعو درباره ی موضوع از پیش تعیین شده توسط دانشجویان یا موضوع موردنظر استاد صحبت می کند . و سپس دانشجویان به گفتگو درباره ی موضوع ارائه شده گفتگو می کنند.

در این جلسه ابتدا دکتر رضوی استاد دانشکده ی ریاضی دانشگاه علم و صنعت ایران راجع به مدل سازی نظریه ها دقایقی صحبت کردند و پس از آن دانشجویان نظرات خود را در مورد صحبت های ایشان اعلام کردند . در انتها تصمیماتی برای نحوه اداره جلسه هفته بعد و موضوع جلسه گرفته شد . در آخر با پذیرایی از حضار این جلسه خاتمه یافت.  

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7844.45314.fa.html
برگشت به اصل مطلب