انجمن علمی دانشجویی- فیزیک
برگزاری سی و هفتمین نشست شتاب با عنوان "فیزیک و زندگی روزمره"

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1391/8/24 | 

انجمن علمی فیزیک در نظر دارد در تاریخ 29/8 اقدام به برگزاری یکی از سلسله نشست های فیزیکی نماید .

موضوع این برنامه "فیزیک و زندگی روزمره" است که توسط یکی از دانشجویان دانشکده فیزیک ارائه می شود .

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7844.26419.fa.html
برگشت به اصل مطلب