انجمن علمی دانشجویی- فیزیک
گروه شتاب انجمن علمی فیزیک برگزار می کند

حذف تصاویر و رنگ‌ها

گروه شتاب انجمن علمی فیزیک برگزار می کند:

جایزه نوبل فیزیک 2011

ارائه: دکتر افشین نمیرانیان

زمان: شنبه 21 آبان 90

ساعت 13:30

اتاق سمینار دانشکده فیزیک

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7844.22204.fa
برگشت به اصل مطلب