انجمن علمی دانشجویی- فیزیک
فیلم سمینار نیروی هسته ای قوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن علمی فیزیک،

فیلم سمینار های خود را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.

انجمن علمی فیزیک قصد دارد بعلت درخواست های مکرر دانشجویانی که موفق به حضور در سمینار نیروی هسته ای قوی نشده اند فیلم این سمینار را دراختیار این عزیزان قرار دهد. علاقه مندان جهت تهیه فیلم سمینار می توانند روزهای شنبه هر هفته از ساعت 12-13 به دفتر انجمن علمی فیزیک واقع در آتلیه انجمن های علمی مراجعه کنند.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7844.15524.fa
برگشت به اصل مطلب