انجمن علمی دانشجویی- شیمی
بازدید از نمایشگاه بین المللی فناوری نانو

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به دلیل گسترش روز افزون فناوری نانو در تمامی رشته‌ها و محصولات هر ساله، ستاد نانو با همکاری صنعت‌های مرتبط اقدام به برپایی این نمایشگاه کرده و اخبار و محصولات مورد نظر را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می‌دهد.

 برای درک بهتر اندازه های مادون ریز، قطر موی سر انسان را که یک دهم میلیمتر است در نظر بگیرید، یک نانومتر صدهزار برابر کوچکتراست. تکنولوژی و مهندسی در قرن پیش رو با وسایل، اندازه گیری‌ها و تولیداتی سر و کار خواهد داشت که چنین ابعاد مادون ریزی دارند. درحال حاضر پروسه‌هایی در ابعاد چند مولکول قابل طراحی و کنترل است. همچنین خواص مکانیکی، شیمیایی، الکتریکی، مغناطیسی، نوری و ... مواد در لایه ها در حدود ابعاد نانومتر قابل درک و تحلیل و سنجش است. در بیانی کوتاه نانوتکنولوژی یک فرایند تولید مولکولی است.

به دلیل اهمیت ویژه علم فناوری نانو در دنیای امروز، انجمن علمی شیمی تصمیم به برگزاری بازدید از این نمایشگاه گرفت. این بازدید در تاریخ 14 الی 17 مهر 95  به همراه جمعی از اساتید دانشکده و با استقبال دانشجویان، در نمایشگاه بین المللی تهران (سالن خلیج فارس) صورت گرفت. در این بازدید دانشجویان از غرفه های منتخب بازدید به عمل آوردند و همچنین افراد مستعد و با انگیزه شناسایی و با انواع فرصت­‌های شغلی نیز آشنا شدند.

0

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7843.47356.fa.html
برگشت به اصل مطلب