انجمن علمی دانشجویی- شیمی
مراسم استقبال از دانشجویان جدید الورود

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

لازمه فعالیت موثر و کارآمد هر دانشجو در یک دانشگاه، شناخت کافی نسبت به آن مکان است تا با بهره‌گیری از امکانات موجود، اساتید و پیشینه علمی اساتید، راه پیشرفت و تعالی را سیر کند.

بدین منظور برای برآورد این نیاز، انجمن علمی دانشکده شیمی بر آن شد که مراسم معارفه‌ای با اهداف ذکر شده، برگزار نماید. این مراسم در تاریخ 22 و 23 شهریور همزمان با ثبت نام دانشجویان ورودی جدید صورت گرفت. در این مراسم علاوه بر توضیح حضوری، بروشورهایی در غالب معرفی دانشگاه، دانشکده، اساتید، آزمایشگاه­های تحقیقاتی و تجهیزات موجود در آن­ها به دانشجویان تحویل داده شد.

.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7843.47352.fa
برگشت به اصل مطلب