انجمن علمی دانشجویی- شیمی
برگزاری کارگاه ICP

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/13 | 

سپاس و ستایش خداوند بزرگ را که به یاری و خواست او انجام این کار ممکن گردید.کارگاه اسپکترومتری نشر اتمی با پلاسمای جفت شده القایی (ICP-OES) ، به منظور بالابردن سطح آگاهی دانشجویان در زمینه اسپکترومتری نشر اتمی با پلاسمای جفت شده القایی در دو نوبت صبح و عصر به صورت تئوری و عملی برگزار شد. مدرس این دوره جناب آقای دکتر روح الله زارع دورابی استاد یار گروه شیمی تجزیه دانشکده شیمی بوده است. ایشان قبول دعوت فرمودند و آموزش این دوره را به عهده گرفتند . کارگاه تئوری رأس ساعت 8:30 روز چهارشنبه مورخه ­28/8/1393 در کلاس شماره 46 دانشکده مهندسی شیمی شروع شده و ساعت 12 همراه با پذیرایی از شرکت کنندگان به پایان رسید، کارگاه عملی به دلیل استقبال دانشجویان و کمبود جا در آزمایشگاه مرکزی دانشکده شیمی، روزهای (چهارشنبه مورخه 28/8/1393 در ساعت15-13، شنبه مورخه 1/9/1393 در ساعت 12- 10، 16- 14 و 18-16) برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این کارگاه در بخش مبانی اسپکترومتری نشر اتمی با اصول نظری پلاسمای جفت شده القایی و روش‌های عملی و محاسبات مورد نیاز آشنا گردیدند. همچنین در بخش کارگاهی شرکت‌کنندگان توانستند روش‌هایمحاسبات کمی را به صورت عملی بر روی دستگاه اسپکترومتری نشر اتمی با پلاسمای جفت شده القایی در کارگاه فرا گیرند. در پایان به هریک از شرکت کنندگان گواهی نامه ای اعطا خواهد شد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7843.38710.fa.html
برگشت به اصل مطلب