انجمن علمی دانشجویی- شیمی
برگزاری کارگاه کروماتوگرافی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/5 | 

سپاس و ستایش خداوند بزرگ را که به یاری و خواست او انجام این کار ممکن گردید. کارگاه کروماتوگرافی گازی به منظور بالابردن سطح آگاهی دانشجویان در زمینه کروماتوگرافی در دو نوبت صبح و عصر به صورت تئوری و عملی برگزار شد. مدرس این دوره سرکار خانم دکتر افسانه ملاحسینی مدیر و استاد یار گروه شیمی تجزیه دانشکده شیمی بوده است که کروماتوگرافی گازی از جمله تخصص های ایشان می باشد.

کروماتوگرافی گازی در شناسایی و آنالیز مواد برای پی بردن به عناصر تشکیل دهنده آن کاربرد دارد.

ایشان قبول دعوت فرمودند و آموزش این دوره را به عهده گرفتند . کارگاه تئوری رأس ساعت 9:10 روز چهارشنبه مورخه­ 30/7/1393 در کلاس شماره 46 دانشکده مهندسی شیمی شروع شده و ساعت 12 همراه با پذیرایی از شرکت کنندگان به پایان رسید، کارگاه عملی به دلیل استقبال دانشجویان و کمبود جا در آزمایشگاه شیمی تجزیه دانشکده شیمی، روزهای (چهارشنبه مورخه 30/7/1393 در ساعت 15- 13 و 17- 15، دوشنبه مورخه 5/8/1393 در ساعت 12- 10 و 15- 13) برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این کارگاه در بخش مبانی کروماتوگرافی گازی با اصول نظری کروماتوگرافی و روش‌های عملی و محاسبات مورد نیاز جهت برآورد کارایی ستون کروماتوگرافی آشنا گردیدند. همچنین در بخش کارگاهی شرکت‌کنندگان توانستند روش‌های محاسبات کمی را به صورت عملی بر روی دستگاه کروماتوگرافی گازی موجود در کارگاه فرا گیرند.

در این کارگاه بیشتر دانشجویان به صورت عملی خود با دستگاه کار کردند. در پایان به هریک از شرکت کنندگان گواهی نامه ای اعطا خواهد شد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7843.38573.fa.html
برگشت به اصل مطلب