انجمن علمی دانشجویی- شیمی
اخبار انجمن علمی شیمی (اسفند 88)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کارگاه ولتامتری چرخه ای با حضور 15 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی در طی سه روز در آزمایشگاه تحقیقاتی الکتروشیمی زیر نظر دکتر نجفی استاد مدعو از دانشگاه امام حسین (ع) به مدت 15 ساعت برگزار شد. دراین کارگاه یک جلسه بصورت تئوری و دو جلسه بصورت عملی کار با دستگاه اتولب روش نمونه زنی به دستگاه رسم منحنی های جریان ولت و نحوه نمونه برداری از نمونه حقیقی و پیدا کردن جریان دماغه آنالیت مورد نظر بررسی قرار گرفت.

بازدید از کارخانه رنگ آرش :

در این بازدید 30 نفر از دانشجویان دانشکده شیمی از کارخانه رنگ آرش در روز 18 اسفند 88 بازدید کردند که در این بازدید 1 ساعت بطور تئوری در R&D کارخانه نحوه ساخت رنگ بحث شد سپس دانشجویان وارد سوله شده و با نحوه مخلوط کردن رنگ دانه ها پروسه تولید آزمایشگاه کنترل کیفی محصول و در آخر نحوه بسته بندی مواد بازدید کردند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7843.15434.fa.html
برگشت به اصل مطلب