انجمن علمی دانشجویی- شیمی
سمینار هایی با موضوعات شیمی و زندگی روزمره

حذف تصاویر و رنگ‌ها

انجمن علمی شیمی با همکاری دفتر فرهنگی در نظر دارد سلسله سمینار هایی با موضوعات شیمی و زندگی روزمره برگزار نماید. این سمینار شامل موضوعات عمومی است که درک آن برای عموم آسان می باشد. شرکت برای عموم دانشجویان دراین سمینار آزاد می باشد .این سمینار ها بعد از امتحانات ترم اول برگزار خواهد شد در این سمینار ها همه دانشجویان می توانند قبل از برگزاری مراسم، سمینار خود را به اعضای انجمن علمی تحویل دهند و بعد از تائید و در تاریخ مشخص شده از طرف انجمن سمینار خود را می توانند ارائه دهند . در این سلسله سمینار ها به سمینار برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد .

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7843.13968.fa.html
برگشت به اصل مطلب