انجمن علمی دانشجویی- شیمی
اخبار انجمن علمی شیمی (هفته دوم آذر88)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

کارگاه تئوری عملی جذب اتمی زیر نظردکتر شریعتی در تاریخ 10/9/88 در آزمایشگاه اسپکتروسکپی دانشکده شیمی به اتمام رسید.

کارگاه عملی END NOTE در تاریخ4/9/88 توسط سرکار خانم سیگارچی از دانشجویان ارشد دانشکده شیمی به اتمام رسید.

ثبت نام برای دوره سوم کارگاه END NOTE آغاز شد . علاقمندان برای ثبت نام می توانند به دفتر انجمن علمی دانشکده شیمی یا آزمایشگاه تحقیقاتی معدنی مراجعه نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7843.13876.fa.html
برگشت به اصل مطلب