انجمن علمی دانشجویی- شیمی
اخبار انجمن علمی شیمی (هفته اول آذر88)

حذف تصاویر و رنگ‌ها

1-در تاریخ چهارشنبه 3/9/88 کارگاه آموزشی شبیه سازی مولکولی در سایت دانشکده شیمی زیر نظر دکتر هاشمیان زاده با حضور ده نفر از دانشجویان ارشد ودکتری از ساعت 18-14 در پنج جلسه برگزار شد.

2-کارگاه نرم افزار END NOTE در تاریخ 3/9/88 در سایت دانشکده شیمی از ساعت 12-10 با حضور 8 نفر از دانشجویان ارشد دانشگاه علم و صنعت زیر نظر سرکار خانم سیگارچی از دانشجویان ارشد برگزار شد. 

3-تئوری کارگاه جذب اتمی در تاریخ 26/8/88 در آمفی تئاتر دانشکده مواد زیر نظر دکتر شریعتی به مدت 5 ساعت برگزار شد. عملی این کلاس روز چهارشنبه 27/8/88 بعد از گروه بندی برگزار شد. سایر گروها در روز سه شنبه و چهارشنبه 10/9/88 و11/9/88 برگزار خواهد شد.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7843.13809.fa.html
برگشت به اصل مطلب