انجمن علمی دانشجویی- شیمی
گزارش عملکرد انجمن علمی دانشکده شیمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

عملکرد انجمن علمی شیمی

 

1. بازدید از پارک علم و فناوری استان گیلان

 این برنامه در اردیبهشت ماه سال 1387 به مدت 2 روز برگزار شد و در طی آن از بخش های مختلف این مجموعه بازدید به عمل آمد. تعداد 14 نفر از دانشجویان به همراه جناب آقای دکتر نعیمی جمال وجناب آقای لارابی در این بازدید شرکت کردند.

  2. برگزاری کلاس آموزشی کریستالوگرافی

 کلاس فوق طی 16 ساعت و در دو روز برگزار گردید. تعداد 30 نفر از دانشجویان در کلاس شرکت کردند. برای تدریس از جناب آقای دکتر خواصی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی دعوت به عمل آمد.

    3. برگزاری کلاس آموزشی GC

  این کلاس در دو بخش عملی و تئوری در مدت 16 ساعت و طی 2 روز برگزار شد. در این دوره 8 نفر از دانشجویان شرکت نمودند.

    4. مقاله ای با عنوان " از زئولیت ها چه می دانیم" توسط سه نفر از اعضای انجمن علمی شیمی (هدا جعفری، آزاده رضاخانی و نساء اسماعیلیان) ،در مجله آموزشی رشد به چاپ رسید.

  5. دو مقاله با عناوین "رنگدانه آزو" و "سنتز و شناسایی خصوصیات بیولوژیکی کمپلکس های مس در داردها" توسط خانم آزاده رضاخانی (نائب دبیر انجمن علمی شیمی) در مجله علمی نگاه دانشگاه علم و صنعت به چاپ رسید.

  6. CD های حاوی کتاب های الکترونیکی مربوط به گرایش های شیمی معدنی، شیمی فیزیک، شیمی تجزی و شیمی آلی و همچنین نرم افزار های شیمی تهیه شده و در اختیار دانشجویان قرار گرفت.

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7843.10758.fa.html
برگشت به اصل مطلب