انجمن علمی دانشجویی- ریاضی
: مسابقه انتگرال گیری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/13 | 

به مناسبت دهه ریاضیات این مسابقه در همکف ساختمان علوم پایه برگزار شد که با استقبال  دانشجویان مواجه شد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-62.7842.45317.fa.html
برگشت به اصل مطلب