انجمن علمی دانشجویی- مهندسی کامپیوتر
برگزاری کافه هدف با موضوع "بازی‌سازی"

حذف تصاویر و رنگ‌ها

یافتن هدف برای یک دانشجو در دوران تحصیلی وی از اهمیت زیادی برخوردار است. این هدف می‌تواند جنبه‌ی علمی، اقتصادی و یا‌... داشته باشد؛ اما تنها پیدا‌کردن هدف نمی‌تواند باعث موفقیت شود و نیاز به تجربه، کار عملی و آزمون و خطا در هر زمینه‌ای دارد

کافه هدف به عنوان یک پل ارتباطی بین افراد با‌تجربه و دانشجویان قرار می‌گیرد و این تبادل اطلاعاتی را بین این دو گروه برقرار می‌سازد.

از همین رو انجمن علمی دانشکده کامپیوتر اقدام به برگزاری کافه هدف با موضوع بازی‌سازی نمود.

 در این جلسه دکتر آشتیانی استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو هیئت‌علمی گروه مهندسی کامپیوتر و معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای به همراه مهندس بهفرراد مدیر‌عامل شرکت بزرگ بازی‌سازی یارا به سخنرانی و پاسخگویی به سوالات دانشجویان در مورد صنعت بازی‌سازی و اهدافی که دانشجویان باید در ادامه راه خود در بازی‌سازی، ایجاد شرکت و پیدا‌کردن کار پیش بگیرند، پرداختند.

0

0

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7838.47576.fa
برگشت به اصل مطلب