انجمن علمی دانشجویی- مهندسی کامپیوتر
گزارش عملکرد انجمن‏علمی دانشکده کامپیوتر

حذف تصاویر و رنگ‌ها

- فعالیت های انجام شده :
* برگزاری مراسم استقبال از ورودی های جدید.
* تهیه ی نرم افزارهای مورد نیاز برای ورودی های جدید.
* برگزاری سمینار آشنایی با مسابقات برنامه نویسی  ACM،برای ورودی های جدید.
* برگزاری مسابقه ی انتخابی ACM ،به منظور انتخاب تیم های برتر دانشکده جهت شرکت در مسابقات منطقه‏ی غرب آسیا.
* شرکت 4 تیم برتر دانشکده در مسابقات ACM منطقه‏ی غرب آسیا و کسب مقام سوم توسط یکی از تیم ها.
* بازسازی تابلوی اعلانات انجمن علمی به منظور افزایش ارتباط با دانشجویان.

- فعالیت های ناتمام :
* برگزاری مسابقات برنامه نویسی . Robocode
* برگزاری کلاس های آمادگی TOFEL.
* برگزاری نمایشگاه تخصصی کتاب.
* چاپ نشریه ی الکترونیکی و تخصصی کامپیوتر.

- کارهای در دست اقدام :
* برگزاری دوره های آموزشی داده کاوی .
* برگزاری  workshopهای مرتبط با علوم کامپیوتر توسط دانشجویان کارشناسی ارشد .

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7838.10733.fa
برگشت به اصل مطلب