انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
بازدید میدانی از منطقه 12

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/11/5 | 

انجمن علمی دانشکده صنایع با همکاری گروه نخبگان دانشگاهی تدارک بازدید میدانی از منطقه 12 ( دروازه غار ) را برای دانشجویان علاقه مند دید که آن ها از مشکلات و آسیب های اجتماعی موجود در این منطقه دیدن کنند و همچنین از اقدامات شهرداری تهران برای پاکسازی این منطقه و بهبود شرایط زندگی در این منطقه مطلع شوند .

  زمان:چهارشنبه 30 مهر 93

  مکان : منطقه 12 ( دروازه غار)

  استاد راهنما : مهندس علیرضا عباسی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7836.38569.fa
برگشت به اصل مطلب