انجمن علمی دانشجویی- مهندسی صنایع
آغاز پروژه 5S (نظام آراستگی محیط کار)

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 آغاز پروژه 5S (نظام آراستگی محیط کار)

پروژه 5S دفتر انجمن علمی دانشکده مهندسی صنایع توسط تیم 5S انجمن علمی به مدیریت خانم مریم حسینی آغاز شد .

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7836.13626.fa
برگشت به اصل مطلب