انجمن علمی دانشجویی- مهندسی راه آهن
بازدید از ایستگاه راه آهن تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/8 | 

 گروه بازدید کننده که 19 نفر بودند، راس ساعت 9:00 صبح روز 5شنبه 23 مهر 94 از درب جنوب دانشگاه به سمت ایسنگاه راه آهن تهران حرکت کردند. پس از ورود به ایستگاه ابتدا  خانم دکتر خادم ثامنی و همچنین جناب آقای هادی نژاد،مدیریت ایستگاه راه آهن در مورد برخی موارد از جمله چگونگی ورود و خروج مسافر به ایستگاه و سکوها و فرآیند چک شدن بلیط ها و نیز قسمت های مختلف ایستگاه توضیحاتی را ارائه دادند. سپس دانشجویان وارد ایستگاه شدند و آقای هادی نژاد ابتدا در مورد نحوه­ی معماری ایستگاه و سکوها به نکاتی اشاره فرمودند.در ادامه دانشجویان از سکوهای مختلف و نحوه­ی مسافرگیری قطار ها دیدن کردند.دکتر خادم ثامنی و آقای هادی نژاد در مورد  اجزا و نوع ساخت  ، محل ساخت و همچنین مزایا و معایب استفاده از هر یک از  لوکوموتیو ها و واگن های مختلف از انواع کوپه­ای و اتوبوسی ، ساختار ریل ها و انواع تراورس ها از جمله تراورس بتنی و چوبی و مزایای و معایب استفاده از هریک توضیحاتی را ارائه فرمودند. سپس از قسمت های مختلف لکومتیوران ضمن توضیحات لکومتیوران بازدید کردند و با رئیس قطار نیز صحبت کردند.در ادامه دانشجویان به گروه های 3 نفره تقسیم و از پانل فرماندهی ایستگاه دیدن کردند و مسئولین مربوطه نیز توضیحات لازمه را ارائه دادند. سپس به سالن تشریفات راه آهن رفته و ضمن پذیرایی، از توضیحات آقای هادی نژاد پیرامون گراف مسیرهای مختلف،  استفاده نمودند.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7834.45218.fa.html
برگشت به اصل مطلب