انجمن علمی دانشجویی- مهندسی راه آهن
فعالیت های انجام شده توسط انجمن علمی مهندسی راه آهن در نیمه ی دوم دوره ی دوازدهم

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1393/4/14 | 

فعالیت های انجام شده توسط انجمن علمی مهندسی راه آهن در نیمه ی دوم دوره ی دوازدهم انجمن های علمی به شرح زیر میباشد:

عنوان برنامه

تاریخ اجرا

بازدید از ایستگاه آپرین

30 بهمن ماه 92

برگزاری سلسله سمینار TSL " شرکت در همایش ها، چرا و چگونه؟ "

5 اسفند ماه 92

برگزاری دومین دوره سمینار TSL"مدیریت اطلاعات در پروژه های بزرگ"

12 اسفند ماه 92

سمینار آشنایی با مصالح ژئوسینتتیک

21 بهمن ماه 92

کارگاه آموزشی جوش

7 اسفند ماه 92

برگزاری کلاس PMBOK

دی  ماه 92

ارائه معرفی نامه انجمن به صورت انگلیسی

دی ماه 92

ارائه نشریه راهرو

دی ماه 92

برگزاری کلاس های نرم افزار

فروردین ماه 93

 

  • بازدید از ایستگاه آپرین

بازدید از ایستگاه آپرین توسط انجمن علمیدانشکده مهندسی راه آهن در تاریخ 30/11/92 انجام شد. هزینه ی ثبت نام در بازدید3000 تومان و ساعت حرکت اتوبوس 8 صبح بود. در این بازدید دکتر شروان عطایی دانشجویان را همراهی کرده و پس از رسیدن به ایستگاه به همراه سه نفر از کارمندان ایستگاه آپرین دانشجویان را راهنمایی نمودند.

 

  • برگزاری سلسله سمینار TSL" شرکت در همایش ها، چرا و چگونه؟ "

انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن اقدام به برگزاری سلسله سمینارهای آزمایشگاه تحقیقاتی سیستمهای حمل و نقل و لجستیک نمود.جلسه ی اول این سمینار با عنوان " شرکت در همایش ها، چرا و چگونه؟ " درتاریخ 5/12/92 از ساعت 13:30 الی 14:30 در آمفی تئاتر دانشکده مهندسی راه آهن برگزار گردید. سخنرانی این سمینار را دکتر مرتضی باقری، دکترای حمل و نقل دانشگاه واترلو کانادا، مدرس دانشگاه مک گیل و عضو هیئت علمی گرایش حمل و نقل ریلی دانشکدهی مهندسی راه آهن بر عهده داشتند.

 

  • سمینار آشنایی با مصالح ژئوسینتتیک

سمینار آشنایی با مصالح ژئوسینتتیک با تمرکز برتسلیح خاک و کاربرد ژئوسینتتیک در راه و راه آهن توسط انجمن علمی دانشکده مهندسیراه آهن در تاریخ 21/11/92 از ساعت 13 الی 15 در آمفی تئاتر این دانشکده برگزار گردید. سخنرانی این سمینار را جناب آقای دیوید بیشاب، مشاور و کارشناس ارشد فنی وآموزش شرکت نائو آلمان بر عهده داشتند.

AWT IMAGE


  • برگزاری کلاس PMBOK

به کوشش انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن توسطجناب آقای مهندس پیمان PMBOKکلاس  های نوری فارغالتحصیل کارشناسی ارشد مدیریت پروژه ساخت از دانشگاه تهران برگزار گردید.

پس از برگزاری دوره اول آموزشی مدیریت پروژه توسط انجمن علمی دانشکدهمهندسی راه آهن، آزمون این دوره بر اساس استاندارد PMBOK توسط این انجمن برگزار گردید. این ارزیابی توسط سوالات رسمی صورت گرفت و  به کسانی که نمره ی قبولی را از این آمون کسب نمودند علاوه بر مدرک مربوط به گذراندن دوره ی مدیریت پروژه، مدرک معتبر PMBOK نیز ارائه گردید.

 

  • ارائه معرفی نامه انجمن به صورت انگلیسی

انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن اقدام به تنظیم یک معرفی نامه برای این انجمن به صورت انگلیسی نمود.

  • کارگاه آموزشی جوش

کارگاه آموزشی جوش لوله های پلیمری شبکه ی آب وفاضلاب و گاز (با تاکید بر روش جوش الکتروفیوژن) توسط انجمن علمی دانشکده ی مهندسی راه آهن در تاریخ 6 و 7/12/92 در آمفی تئاتر این دانشکده برگزار گردید.


AWT IMAGE

 

  • ارائه نشریه راهرو

انجمن علمی دانشکده مهندسی راه آهن، در راستای استقبال از دانشجویان جدید الورود به این دانشکده، اقدام به تدوین نشریه ای به نام راهرو نمود. در این نشریه شرح مختصری از معرفی انجمن و کارهای انجام شده توسط انجمن ذکر و متنی به عنوان خوش آمدگویی ضمیمه آن گردید.

 

  • برگزاری کلاس های نرم افزار

_ نرم افزار ADAMSRAIL

_نرم افزار ANSYS

_نرم افزار AUTOCAD

_نرم افزار catia

_نرم افزار CIVIL3D

_نرم افزار JAVA          

_نرم افزار MATLAB

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-62.7834.33687.fa.html
برگشت به اصل مطلب