انجمن علمی دانشجویی- تقدیر از پایان نامه های برتر
پایان‏نامه‏های برتر

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

  برگزیدگان جشنواره پایان نامه های برتر

  آزاده حق پرست (صنایع)

  پرستو سادات کسایی (صنایع)

  علی موفق (صنایع)

  حسن پور (مکانیک)

  علی مسعودی کرهرودی (مکانیک)

  صدیقه طلوع - کسری بیگدلی (مکانیک)

  گیلناز میرمشتاقی (مهندسی شیمی)

  سحر دهگایی (مهندسی شیمی)

  امید اوژدل نیا (راه آهن)

  امیر شیبانی (راه آهن)

  حسن غلامی مزینان - احمد رستم آبادی (راه آهن)

  سید شایان میثمی (مواد)

  ملک خاچاطوریان (مواد)

  حسین معدنی پور - محمد کوچک زاده (مواد)

  مرضیه صدرزاده (فیزیک)

  حسین خادمی خالدی (کامپیوتر)

  سید مهدی شریعت زاده (کامپیوتر)

  فاضله حجاری طاهری (کامپیوتر)

  شیوا درویش زاده (برق)

  پیمان دردی زاده (برق)

  فاطمه افکاری (معماری)

 

 

  برگزیدگان جشنواره خوارزمی

 

 دانشجویان نمونه کشوری

  لیلی میرطاهری

  احسان موسوی خانقاه

  مهران ترابی

  امیر یوسفلی

  محمدرضا حسنی آهنگر

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7831.9039.fa
برگشت به اصل مطلب