انجمن علمی دانشجویی- اخبار
صندوق رفاه به دانشجویان مخترع و مبتکر وام ضروری می دهد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

آیا می‌دانید، صندوق رفاه دانشجویان ....؟

 

صندوق رفاه دانشجویان به منظور ایجاد انگیزه علمی بیشتر و تشویق دانشجویان به فعالیت‌های علمی، پژوهشی و تولیدی با هدف کمک به رشد علمی و خودباوری اجتماعی آنان، وام ضروری ویژه دانشجویان مبتکر پرداخت می‌نماید.

 

اهداف:

  •       ایجاد انگیزه در دانشجویان به منظور شرکت در فعالیت‌های علمی، اقتصادی و تولیدی.
  •       کمک به استقلال مالی و رفاهی دانشجویان مبتکر
  •       حمایت از فعالیت‌های علمی، پژوهشی و تولیدی دانشجویان مبتکر

تعریف دانشجوی مبتکر: دانشجویی است که در طول تحصیل، اختراعات و ابتکاراتی انجام می‌دهد و اختراع و ابتکار وی به تایید سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، یا دبیرخانه جشنواره جوان خوارزمی و یا معاونت پژوهشی دانشگاه می‌رسد.

مبالغ وام:

  • ـ پرداخت وام ضروری برای اختراع و ابتکار حداکثر 10000000 ریال می‌باشد.
  • ـ وام فوق در دو مرحله پرداخت می‌شود، 60 درصد از مبلغ کل وام در مرحله اول پیش از آغاز کار و 40 درصد در مرحله دوم پس از پیشرفت 70 درصد کار
  • ـ پایان‌نامه تحصیلی مشمول استفاده از وام ضروری مذکور نمی‌باشد. 

شرایط بازپرداخت:

  • ـ زمان آغاز پرداخت تسهیلات دریافتی دانشجویان مبتکر همانند سایر دانشجویان پس از فراغت از تحصیل خواهد بود.
  • ـ میزان اقساط همانند میزان اقساط تعیین شده برای سایر دانش آموختگان در ماده 4 شیوه اجرایی نحوه بازپرداخت تسهیلات رفاهی صندوق رفاه دانشجویان می‌باشد.
  • ـ چنانچه طرح به طور کامل اجرا نگردد، وام دریافتی بلافاصله پس از فراغت از تحیل به صورت یکجا بازپرداخت می‌گردد.
  • شرایط عمومی و آموزشی وام گیرندگان را می‌توانید در سایت صندوق رفاه دانشجویان مطالعه نمایید. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن علمی دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=62.7814.16364.fa
برگشت به اصل مطلب