دانشکده مهندسی صنایع- افتخارات
افتخارات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

" افتخارات"

- ارتقاء (سال‌های ۹۲، ۹۳، ۹۵ ، ۹۶ ، ۹۷ ، ۹۸، ۱۴۰۱،۱۴۰۰ ۱۴۰۲  و ۱۴۰۳)

 

در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۱ هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر میرسامان پیشوایی از درجه دانشیاری به استادی به تصویب رسید.

 

در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر سیدفرید قنادپور از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

 

در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر عمران محمدی از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

 

 AWT IMAGE در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر ابراهیم تیموری از درجه دانشیاری به استادی به تصویب رسید.

 

AWT IMAGE در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۶هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر عبدالرحمن حائری از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

 

AWT IMAGE در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۲ هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر روزبه قوسی از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

 

در جلسه (بصورت مجازی) مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۳۰ هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر هادی صاحبی شاهم آبادی از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

 

AWT IMAGE  در جلسه مورخ ۹۸/۱۰/۰۹ هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر سعید یعقوبی از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE در جلسه مورخ۹۷/۰۸/۲۸ هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر سیدمهدی حسینی مطلق از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE در جلسه مورخ۹۷/۰۵/۰۱ هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر محمدرضا غلامیان از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE  در جلسه مورخ۹۷/۰۵/۰۱ هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر محمدرضا محمدعلیها از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE  در جلسه مورخ ۹۷/۰۴/۲۵ هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر میرسامان پیشوایی از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE  در جلسه مورخ ۹۶/۰۴/۱۲ هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر احمد ماکویی از درجه دانشیاری به استادی به تصویب رسید.

AWT IMAGE  در جلسه مورخ ۹۶/۰۴/۱۲ هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر علیرضا معینی از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE  در جلسه مورخ ۹۶/۰۲/۱۱ هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر کامران شهانقی از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE  در جلسه مورخ ۹۵/۱۲/۰۲ هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر فرناز برزین‌پور از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE  در جلسه مورخ ۹۵/۱۱/۰۴ هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی دکتر مصطفی جعفری از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE  در جلسه مورخ ۹۵/۰۷/۲۶ هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقای علمی مرحوم دکتر کاظم نقندریان از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE درجلسه مورخ۹۳/۱۲/۱۸ هیات ممیزه دانشگاه ،

ارتقای علمی دکتر محمد مهدوی مزده از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE درجلسه مورخ ۹۳/۰۷/۱۴ هیات ممیزه دانشگاه ،

ارتقای علمی دکتر ابراهیم تیموری از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

 

 AWT IMAGE در جلسه مورخ ۹۲/۱۱/۲۱ هیأت ممیزه دانشگاه،

ارتقاء علمی دکتر علیرضا علی‌احمدی عضو هیأت علمی از درجه دانشیاری به استادی به تصویب رسید.
 

 

AWT IMAGE
درجلسه مورخ ۹۲/۰۹/۱۱ هیات ممیــزه دانشگاه ،

ارتقاء علمی دکتر محمد فتحیان از درجه دانشیاری به استادی به تصویب رسید.

 

AWT IMAGE درجلسه مورخ ۹۲/۰۴/۱۷ هیات ممیــزه دانشگاه ،

ارتقای علمی دکتر مهدی حیدری از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.
 

AWT IMAGE  درجلسه مورخ ۹۲/۰۳/۲۰ هیات ممیزه دانشگاه ،

ارتقای علمی دکتر سیدغلامرضا جلالی نائینی از درجه استادیاری به دانشیاری به تصویب رسید.

AWT IMAGE درجلسه مورخ ۹۲/۰۳/۲۰ هیات ممیزه دانشگاه ،

ارتقای علمی دکتر محمدسعید جبل‌عاملی از درجه دانشیاری به استادی به تصویب رسید.
 

 

 

  

- استاد نمونه کشوری

AWT IMAGE  مهندس محمد ذهبیون، عضو گروه فناوری صنعتی (سال ۱۳۷۳)      

 

- پایه‌گذار صنایع کشور 

 مرحوم مهندس ابرهیم صادقی، عضو گروه فناوری صنعتی
   پدر علم ماشین‌افزار در ایران
 

 

- مولفان کتاب های برتر سال

AWT IMAGE کتاب تألیفی دکتر محمد سعیدی مهرآباد و مهندس حمید فضل‌ا... تبار با عنوان « Autonomous Guided Vehicles -Methods and models for Optimal Path Planning »،  توسط ناشر Springer,۲۰۱۵ Edition(January۲۱,۲۰۱۵)‎)  منتشر شده است، از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه  در سال ۹۳ مورد تقدیر قرار گرفت.
AWT IMAGE کتاب تألیفی دکتر رسول نور السناء با عنوان « Statistical Analysis of Profile Monitoring »، که توسط ناشر معتبر خارجیJohn Wiley & Sons, Inc. ‎ منتشر شده است، از سوی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شایسته تقدیر شناخته شد. ۹۲/۴/۲۲
AWT IMAGE دکتر محمد فتحیان، مؤلف کتاب "مبانی و مدیریت فنآوری اطلاعات" به عنوان "مولف برتر" موفق به دریافت لوح تقدیر و "جایزه ادبی پروفسور ناصر میرسپاسی" گردید.۹۳/۳/۲۶
AWT IMAGE کتاب دکتر محمد فتحیان و آقای مهندس مولاناپور با عنوان "تجارت الکترونیکی با رویکردی بر تجارت اجتماعی" در بیستمین جشنواره کتاب سال دانشجویی که در آبان ماه سال جاری برگزار گردید، مورد تقدیر قرار گرفت.(۹۲/۹/۵)
 AWT IMAGE   دکتر رسول نورالسناء، عضو گروه مهندسی صنایع - تولیدصنعتی

  ترجمه کتاب" کنترل کیفیت آمار " عنوان بهترین کتاب سال در زمینه آمار (۱۳۷۷-۱۳۷۳)

AWT IMAGE   مرحوم دکتر میربهادرقلی آریانژاد، مدیرگروه مهندسی صنایع- تولید صنعتی

  کتاب "کنترل تولید جامع " عنوان کتاب نمونه سال (۱۳۷۹-۱۳۷۷)

 AWT IMAGE   دکتر مهدی غضنفری، عضو گروه سیستم های اقتصادی- اجتماعی

  ترجمه کتاب"سیستم‏های مدیریت تولید با نگرشی یکپارچه" رتبه سوم گروه فنی ومهندسی

  (سال۱۳۸۰)

AWT IMAGE  دکتر محمد فتحیان، مدیر گروه فناوری اطلاعات

  کتاب " مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات" نخستین کتاب دانشگاهی در زمینه IT   (سال۱۳۸۵)

AWT IMAGE کتاب بین‌المللی «Biomass to Biofuel Supply Chain Design and Planning under Uncertainty » که توسط آقایان دکتر میرسامان پیشوایی، مهندس محسنی (دانشجوی دکتری ) و خانم دکتر بایرام‌زاده (دانشجوی پسا دکتری) تألیف شده و توسط انتشارات معتبر الزویر به چاپ رسیده است در دومین جشنواره برگزیدگان انجمن مهندسی صنایع ایران سال ۹۹ به عنوان کتاب برگزیده مورد تقدیر قرار گرفت. 

 

- مقالات برتر 

 

AWT IMAGE مقاله دکتر سعیدی تحت عنوان "Production Planning and worker training in dynamicmanufacturing Systems" بعنوان مقالات برتر علوم مهندسی در سرت Advances inEngineering انتخاب گردید. (۹۲/۳/۱۸)
 
AWT IMAGE مقاله « A Two - Stage DEA to Analyze the Effect of Entrance Deregulation on Iranian Insurers » تألیف دکتر سید غلامرضا جلالی نائینی و همکارانش در اولین جشنواره آثار پژوهشی برتر در حوزه بهره‌وری به عنوان "مقاله برتر"شناخته شد. (۹۲/۹/۱۸)
 

 

- پژوهشگران نمونه دانشکده (سال های ۹۱، ۹۲ ، ۹۳، ۹۴ ، ۹۶، ۹۷، ۹۸ ،۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲)

AWT IMAGE دکتر محمد سعیدی مهرآباد بعنوان "پژوهشگر برتر دانشکده" و " رتبه اول در ماده فعالیت‏‌های علمی- بین‏‌المللی دانشگاه" در  سال ۹۳ معرفی شد.
AWT IMAGE دکتر رسول نورالسناء بعنوان "پژوهشگر برتر" دانشکده سال ۹۲ معرفی شد.
  AWT IMAGE   دکتر احمد ماکویی بعنوان "پژوهشگر برتر" دانشکده سال ۹۱ معرفی شد.
 AWT IMAGE دکتر سید غلامرضا جلالی نائینی به عنوان "استاد پیشکسوت سال ۹۱" برگزیده و مورد تقدیر قرار گرفت.
AWT IMAGE دکتر محمدعلی شفیعا به عنوان "استاد پیشکسوت سال ۹۱" برگزیده و مورد تقدیر قرار گرفت.
AWT IMAGE خانم دکتر برزین پور بعنوان "عضو هیأت علمی جوان دانشگاه سال ۹۱" برگزیده و موردتقدیر قرار گرفت.

AWT IMAGE

دکتر محمدرضا محمدعلیها بعنوان پژوهشگر برتر سال ۹۴ (رتبه اول دانشکده مهندسی صنایع) معرفی و تقدیر گردیدند. 
AWT IMAGEAWT IMAGE دکتر عبدالرحمن حائری نفر اول کل و ماده صنعتی و پژوهشگر برتر جوان سال ۹۵ با سابقه کمتر از چهار سال و دکتر میرسامان پیشوایی نفر اول ماده پژوهشی، معرفی و تقدیر گردیدند. 
AWT IMAGE ددکتر میرسامان پیشوایی بعنوان (نفر اول امتیاز کل دانشکده مهندسی صنایع سال ۹۶) معرفی و تقدیر گردیدند. 
AWT IMAGE ددکتر محمدرضا محمدعلیها بعنوان (نفر اول امتیاز ماده پژوهش دانشکده مهندسی صنایع سال ۹۶) معرفی و تقدیر گردیدند.
AWT IMAGE ددکتر عبدالرحمن حائری بعنوان (نفر اول امتیاز ماده صنعتی دانشکده مهندسی صنایع سال ۹۶) معرفی و تقدیر گردیدند. 
AWT IMAGE ددکتر محمدرضا محمدعلیها بعنوان (نفر اول فعالیت‌های پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع سال ۹۷) معرفی و تقدیر گردیدند.
AWT IMAGE ددکتر میرسامان پیشوایی بعنوان (نفر برگزیده فعالیت‌های پژوهشی و تعاملات صنعتی دانشکده مهندسی صنایع سال ۹۷) معرفی و تقدیر گردیدند. 
AWT IMAGE دکتر محمدرضا رسولی بعنوان (نفر اول تعاملات صنعتی دانشکده مهندسی صنایع سال ۹۷) معرفی و تقدیر گردیدند.
AWT IMAGE دکتر محمدرضا محمدعلیها بعنوان « نفر اول امتیاز کل و امتیاز ماده پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع» ۲۴ آذر ماه ۹۹ معرفی گردیدند.
AWT IMAGE دکتر محمدرضا محمدعلیها بعنوان « فعالیت قابل تقدیر بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۹ » ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰ معرفی و تقدیر گردیدند. 
دکتر سیدمهدی حسینی‌مطلق بعنوان « فعالیت قابل تقدیر بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۹ »۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰  معرفی و تقدیر گردیدند. 
دکتر محمدسعید جبل‌عاملی بعنوان « فعالیت قابل تقدیر بر اساس عملکرد سال ۱۳۹۹ »۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰ معرفی و تقدیر گردیدند. 
دکتر میرسامان پیشوایی بعنوان « نفر اول کل و امتیاز اعتبار پژوهشی دانشکده مهندسی صنایع » ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰ معرفی و تقدیر گردیدند. 
AWT IMAGE دکتر محمدرضا رسولی بعنوان « نفر اول امتیاز تعاملات صنعتی دانشکده مهندسی صنایع » ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۰ معرفی و تقدیر گردیدند. 
AWT IMAGE دکتر محمدرضا محمدعلیها بعنوان « نفر اول کل امتیاز اعتبار پژوهشی دانشگاه » ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱معرفی و تقدیر گردیدند.
AWT IMAGE دکتر محمدرضا رسولی بعنوان « نفر دوم امتیاز تعاملات صنعتی دانشگاه » ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱معرفی و تقدیر گردیدند. 
دکتر سیدمهدی حسینی‌مطلق بعنوان « پژوهشگر دارای فعالیت شایسته تقدیر » ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱ معرفی و تقدیر گردیدند. 
دکتر میرسامان پیشوایی بعنوان « پژوهشگر دارای فعالیت شایسته تقدیر » ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۱ معرفی و تقدیر گردیدند. 
AWT IMAGE دکتر محمدرضا محمدعلیها بعنوان «نفر اول کل و امتیاز اعتبار پژوهشی»۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲  معرفی و تقدیر گردیدند. 
دکتر میرسامان پیشوایی بعنوان «نفر دوم امتیاز اعتبار پژوهشی»۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲  معرفی و تقدیر گردیدند.

 

- ژورنال‌های نمایه شده

 

AWT IMAGEAWT IMAGE  ژورنال Decision Science Letters به سردبیری دکترماکویی و صاحب امتیازی دکتر سجادی به نمایه اسکوپوس پذیرفته شد.(۲۶/۳/۹۲)


 

AWT IMAGE

ژورنال Engineering Solid Mechanics به سردبیری دکتر علیها در پایگاه استنادی جهان اسلام (ISC) نمایه شد.
(۱۱/۸/۹۲)
 

AWT IMAGE

ژورنال علمـــی- پژوهشی C‏urrent Chemistry Lettersبه سردبیری دکتر نعیمی جمال (عضو هیات علمی دانشکده شیمی) و صاحب امتیازی دکتر سجادی به نمایه Chemical Abstract ملحق گردید. (۹۲/۲/۱۱)
AWT IMAGEAWT IMAGE مجله Engineering Solid Mechanics به سردبیری دکتر محمدعلیها و مدیر مسئولی دکتر سجادی به نمایه اسکوپوس پذیرفته شد. (۹۴/۷/۱)

AWT IMAGE

مجلـه "((Management Science Letters (ISSN ۱۹۲۳-۹۳۴۳ (Online) - ISSN ۱۹۲۳-۹۳۳۵ (Print " به سردبیـری دکتر سیدجعفر سجادی به نمایه اسکوپوس ملحق شد. (۹۶/۱۰/۱۷)
AWT IMAGE مجله بین‌المللی «مهندسی صنایع و تحقیقات تولید» (International Journal of Industrial Engineering & Production Research) به سردبیری دکتر محمد سعیدی مهرآباد (استاد دانشکده مهندسی صنایع)، موفق به دریافت نمایه Scopus در سال ۲۰۱۸ شده است.
 

- دانشجویان نمونه کشوری 

  مهندس عادل اعظمی- دانشجوی دکتری ورودی ۱۳۹۵- دانشجوی نمونه کشوری سال ۱۳۹۸

AWT IMAGE

دکتر بابک ابراهیمی ،دانشجوی دکتری نمونه کشوری در سال ۱۳۹۲

مهندس محسن قطبی، دو بار برگزیده به عنوان دانشجوی نمونه کشوری در سال های ۱۳۷۱ و ۱۳۷۰

AWT IMAGE

دکتر داود شیشه‌بری، دانشجوی دکتری نمونه کشوری در سال ۱۳۹۱

دکتر فرناز برزین‌پور، دانشجوی نمونه کشوری در سال ۱۳۷۵

AWT IMAGE

مهندس آرنوش شاکری، دانشجوی نمونه کشوری در سال  ۱۳۸۱ 

  AWT IMAGE

مهندس امیر یوسفلی، دانشجوی نمونه کشوری در سال ۱۳۸۷ 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.9290.13329.fa.html
برگشت به اصل مطلب