دانشکده مهندسی صنایع- اخبار علمی
بازدید از شرکت « هوافضای پرآور پارس »

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/2/7 | 

AWT IMAGE

دفتر فرهنگی دانشکده مهندسی صنایع برگزار می‏نماید: بازدید از شرکت « هوافضای پرآور پارس »، زمان: چهارشنبه 15 اردیبهشت ماه 95 ساعت 13 الی 17، مهلت ثبت نام: یک شنبه 12 اردیبهشت ماه 95. برای ثبت نام نام و نام خانوادگی و شماره دانشجوئی خود را به شماره 09366673711 ارسال نمائید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5826.45179.fa.html
برگشت به اصل مطلب