دانشکده مهندسی صنایع- دکتر محمد فتحیان
شرح حال علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

" دکتر محمد فتحیان "

استاد

عضو گروه  مهندسی سیستم‌های هوشمند دانشکده مهندسی صنایع

Email : fathian AT iust.ac.ir

تلفن : ۵۰۴۸ -۷۳۲۲

 ORCID ID: ۰۰۰۰-۰۰۰۲-۶۹۰۹-۶۹۷۴
Scopus Author ID: ۱۲۷۶۵۹۴۶۴۰۰
Researcher ID:  S-۸۹۷۵-۲۰۱۸

«گوگل اسکولار»

 

AWT IMAGE

AWT IMAGEسوابق آموزشیAWT IMAGE

تحصیلات دانشگاهی

• دکترای مهندسی صنایع ، محل تحصیل دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، تاریخ اخذ: ۱۳۸۱

• فوق لیسانس مهندسی صنایع ،  محل تحصیل دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران ، تاریخ اخذ: ۱۳۷۶

• لیسانس مهندسی الکترونیک ،محل تحصیل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران ، تاریخ اخذ: ۱۳۷۰

زمینه های تخصصی وتحقیقاتی

۱- مدل‌های کسب و کار و تجارت الکترونیکی
۲_ امنیت تجارت الکترونیکی
۳_ داده کاوی و  یادگیری ماشین
۴_گیمیفیکیشن (بازی گونگی)
۵_سامانه‌های حمل و نقل هوشمند
۶_ سامانه‌های اطلاعاتی، شبکه‌ای  و  زنجیره بلوکی (بلاک‌چین)
۷_ کاربردهای فناوری اطلاعات در مهندسی صنایع

سوابق شغلی

 • عضو هیأت علمی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، از ۱۳۸۲ تا کنون
 •  مدیر گروه مهندسی تجارت الکترونیکی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، از ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰
 • عضو شورایعالی فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت بازرگانی از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۲
 • معاون دانشجویی و و مدیر خلاقیتهای دانشجویی دانشکده مهندسی صنایع از سال ۱۳۸۳ لغایت ۱۳۸۵
 • مدیر کل امور اداری دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷
 • معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۱۳۸۷ لغایت ۱۳۸۹
 • معاون آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۲
 • عضو کمیته برنامه ریزی درسی فناوری اطلاعات وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۹۰  تا ۱۳۹۲
 • عضو کمیته یادگیری الکترونیکی دفتر گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از سال ۱۳۹۰لغایت ۱۳۹۲
 • عضو هیات اجرایی جذب دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۱۳۹۰ تا ابتدای ۱۳۹۵
 • عضو شورای بررسی موارد خاص دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان تهران از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۲
 • مشاور معاونت برنامه ریزی و نظارت بنیاد ملی نخبگان  از سال ۱۳۹۳ لغایت ۱۳۹۶ 
 • عضو (و دبیر) هیئت ممیزه دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۱۳۸۹ لغایت ۱۳۹۲ و از سال ۱۳۹۳  تا  ۱۳۹۵
 • عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال های ۱۳۹۵ تا     ۱۴۰۰
 •  عضو کمیته منتخب تحصیلات تکمیلی  دانشگاه  علم و صنعت ایران در سال های ۱۳۹۵ تا  ۱۴۰۰
 • معاون آموزشی دانشکده مهندسی صنایع  در سال های ۱۳۹۳تا ۱۳۹۵
 • عضو شورای فناوری اطلاعات دانشگاه علم و صنعت ایران از سال    ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲
 • رییس دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰
 • عضو کمیته تشکیلات دانشگاه علم و صنعت ایران از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰
 • معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال ۱۴۰۰
 • عضو شورای نظارت آموزش عالی  استان تهران از سال ۱۴۰۰
 • عضو هیات ممیزه دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال ۱۴۰۰
 • دبیر جذب دانشگاه جامع علمی کاربردی از سال ۱۴۰۰

 AWT IMAGE سایر سوابق آموزشی و پژوهشی و افتخارات کسب شده:

 •  مدیر گروه پژوهشی مدیریت نهادهای الکترونیکی پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴   
 • همکار آموزشی دانشکده مهندسی، گروه مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه الزهرا از تاریخ ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۸۴
 • پژوهشگر پژوهشگاه الکترونیک نصر از تاریخ ۱۳۷۰ لغایت ۱۳۸۰
 • پژوهشگر پژوهشکده فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس از سال ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۳
 • پژوهشگر دانشگاه لیورپول انگلستان ( فرصت مطالعاتی) از فوریه تا اوت ۲۰۱۸
 •  عضو هیات تحریریه فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین از سال ۱۳۸۹
 • عضو هیات تحریریه نشریه علمی پژوهشی فناوری اطلاعات از سال ۱۳۹۰ دبیر علمی کنفرانس کسب و کار الکترونیک سال ۱۳۸۳
 • عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی ترویجی مدیریت دفاعی از سال ۱۳۸۹
 • عضو هیات تحریریه پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات از سال ۱۳۹۹
 • عضو قطب علمی مهندسی صنایع و سیستم های پیشرفته تولیدی و خدماتی از سال ۱۳۹۰
 • دبیر علمی اولین کنفرانس ملی کسب و کار الکترونیکی سال ۱۳۸۳
 • دبیر علمی چهارمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی آموزش الکترونیکی سال ۱۳۸۸
 • دبیر علمی اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاک چین و اقتصاد ۱۳۹۸
 •  دبیر علمی دومین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش، بلاک چین و اقتصاد ۱۳۹۹
 • استاد سرآمد آموزشی دانشگاه  در سال ۱۴۰۰
 • کسب رتبه اول کنکور دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران در سال ۱۳۷۶ 
 • کسب رتبه ۱۳۷ کنکور سراسری سال ۱۳۶۵
 • کسب رتبه دانشجوی ممتاز دکتری دانشگاه علم و صنعت ایران در سال ۱۳۷۹
 • کسب جایگاه معاون آموزشی برتر دانشگاه های کشور از سوی وزارت عتف در دوره تصدی معاونت آموزشی دانشگاه علم و صنعت ایران

سوابق تدریس دانشگاهی

• تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران – دانشکده صنایع – از سال ۱۳۸۲ به بعد

• تدریس در دانشگاه علم و صنعت ایران – واحد آموزش مجازی – از سال ۱۳۸۵ به بعد

• تدریس در دانشگاه الزهرا (س) – در سالهای ۱۳۸۲ لغایت ۱۳۸۴

AWT IMAGE نام دروس تدریس شده :

۱- کارشناسی

• کاربرد کامپیوتر در مهندسی صنایع

• مبانی فناوری اطلاعات

• تجارت الکترونیکی

۲- کارشناسی ارشد و دکتری

• سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری و سیستمهای خبره

• تجارت الکترونیکی ۱

• مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات

• مفاهیم و مدلهای بازاریابی و تجارت الکترونیکی

• امنیت تجارت الکترونیکی

• سیستم های اطلاعاتی مدیریت تکنولوژی 

• فناوری اطلاعات در سلامت
مبانی تجارت الکترونیکی

AWT IMAGEسوابق پژوهشیAWT IMAGE

مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی ( ISI,ISC )

M.Fathian, M.J. Asgharpour,(۲۰۰۲), A new technique for solving nonmetric multidimensional scaling, International Journal of Engineering Science, Iran University of Science and Technology,۱۳(۵).

• M. Saidi, M. Fathian, (۲۰۰۳), An effective model for intelligent employee selection on human resource management , Journal of Humanities, ۱۰(۳-۴).

• M. Fathian, (۲۰۰۴), Applying artificial intelligence to career consultation: A case based reasoning paradigm for knowledge management , Journal of Humanities, ۱۱(۳).

• P. Akhavan, M. Jafari, M. Fathian, (۲۰۰۵), Developing exploring failure factors of implementing knowledge management systems in organizations , Journal of Knowledge Management Practice, ۶ (۱).

• M. Ziaee, M. Fathian, S.J. Sadjadi, (۲۰۰۶), A Modular approach to ERP system selection: A Case Study , Information Management and Computer Security, ۱۴ (۵).

M. Fathian, P. Akhavan, (۲۰۰۶), Developing a conceptual model for the assessment of intelligence in buildings , Journal of Facilities, ۲۴(۱۳/۱۴).

M. Fathian, R. Fekri, (۲۰۰۶), The impact of information technology on organisational agility in Iranian firms , Int.J.Agile Systems and Managemen, ۱ (۳).

• M. Jafari, M. Fathian, P. Akhavan, M.N. Fesharaki, (۲۰۰۶), Mapping network warfare techniques to KM… ,Knowledge Management Review, ۹ (۴).

• P. Akhavan, M. Jafari, M. Fathian, (۲۰۰۶), Critical success factors of knowledge management system: a multi-case analysis, European Business Review, ۱۸ (۲).

M. Fathian, B. Amiri, (۲۰۰۶), Evaluation of e-business indicators in the Iranian SMEs, New Economy and Commerce, No. ۴, Spring.

• M. Saidi, M. Fathian, (۲۰۰۷), The development of an expert system for effective selection and appointment of the jobs applicants in human resource management , Computers & Industrial Engineering ,۵۳.

• M. Jafari, P. Akhavan, M.N. Fesharaki, M. Fathian , (۲۰۰۷), Iran aerospace industrie’s KM approach based on a comparative study : a benchmarking on successful practices , Aircraft Engineering and Aerospace Technology ,۷۹ (۱).

• P. Akhavan, M. Fathian, M. Jafari, (۲۰۰۷), Exploring the basic elements of successful knowledge management system with presenting a theory through a semantic network ,International Journal of Engineering Science, ۱۸ (۳-۴).

• B. Amiri, M. Fathian, (۲۰۰۷), Integration of self organizing feature maps and honey bee mating optimization algorithm for market segmentation, Journal of Theoretical and Applied Information Technology ,۳ (۳).

• M. Jafari, M. Fathian, P. Akhavan, R. Hosnavi, (۲۰۰۷), Exploring KM features and learning in Iranian SMEs , VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems, ۳۷ (۲).

M. Fathian, P. Akhavan, M. Hoorali, (۲۰۰۸), E-readiness assessment of non-profit ICT SMEs in a developing country:The case of Iran , Technovation, ۲۸ (۹).

M. Fathian, B. Amiri, (۲۰۰۸), A honeybee- mating approach for cluster analysis ,The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ۳۸ (۷-۸)

• M. Jafari, M. Fathian, A. Jahani, P. Akhavan ,(۲۰۰۸),Exploring the conceptual dimentions of organization from knowledge management perspective , VINE: The Journal of Information and Knowledge Management Systems , ۳۸ (۱).

• Y.A. Sekhavat, M. Fathian, (۲۰۰۸), Efficient anonymous secure auction schema without fully trustworthy auctioneer ,Information Management and Computer Security, ۱۶(۳).

M. Fathian, P. Akhavan, M. Sotoudehriazi, A.A. Moghaddam, (۲۰۰۸), How to assess knowledge management, International Journal of Electronic Business Management, ۶ (۱).

• S. Alizadeh, M. Ghazanfari, M. Fathian, (۲۰۰۸), Using Data Mining for Learning and Clustering , FCM , International Journal OF Computational Intelligence,۴(۲).

M. Fathian, S.J. Sadjadi, S. Sajadi,(۲۰۰۹), Optimal pricing model for electronic products , Computers & Industrial Engineering, ۵۶ (۱).

• R. Fekri, A. Aliahmadi, M. Fathian, (۲۰۰۹), Predicting a model for agile NPD process with fuzzy cognitive…, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ۴۱ (۱۱-۱۲).

• R. Fekri, A. Aliahmadi, M. Fathian, (۲۰۰۹), Identifying the cause and effect factors of agile NPD process with fuzzy DEMATEL method: the case of Iranian companies , The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ۲۰ (۶).

S. Alizadeh, M. Ghazanfari, M. Fathian,(۲۰۰۹), Learning FCM by Data Mining in a purchase system,International Journal of Industrial Eng & Production Research, ۲۰(۱-۲).

• B. Amiri, M. Fathian, A. Maroosi, (۲۰۰۹), Application of shuffled frog-leaping algorithm on clustering, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ۴۵ (۱-۲).

Y.A. Sekhavat, M. Fathian, M.R. Gholamian, S. Alizadeh,(۲۰۱۰), Mining important association rules based on the RFMD technique, Int.J. Data Analysis Techniques and Strategies, ۲ (۱).

I. Akbari, M. Fathian, (۲۰۱۰), A novel algorithm for ontology matching ,Journal of Information Science ۳۶ (۳).

Y.A. Sekhavat, M. Fathian, (۲۰۱۰), Mining frequent itemsets in the presence of malicious participants ,Information Security, IET ۴ (۲).

M. Namvar, M. Fathian, P. Akhavan, M.R. Gholamian, (۲۰۱۰), Exploring the impacts of intellectual property on intellectual capital and company performance: The case of Iranian computer and electronic organizations , Management Decision ۴۸ (۵).

• M. Siami, M.R. Gholamian, J. Basiri, M. Fathian, (۲۰۱۱), An application of locally linear model tree algorithm for predictive accuracy of credit scoring, Model and Data Engineering,۱۳۳-۱۴۲.

• M. Nilashi, M. Fathian, M.R. Gholamian, O bin Ibrahim, A. Talebi, N. Ithnin, (۲۰۱۱), A comparative study of adaptive Neuro Fuzzy Inferences System (ANFIS) and Fuzzy Inference System (FIS) approach for trust in B۲C electronic commerce websites, JCIT ۶ (۹), ۲۵-۴۳.

• A. Hamzehei, M. Fathian, H. Farvaresh, M.R. Gholamian, (۲۰۱۱), A new methodology to study customer electrocardiogram using RFM analysis and clustering, Management Science, ۱.

• M. Nilashi, M. Fathian, M.R. Gholamian, OB Ibrahim, (۲۰۱۱), Propose a Model for Customer Purchase Decision in B۲C Websites Using Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System, International Journal of Business Research and Management (IJBRM),۱.

• S. GHANE, M. Fathian, M.R. Gholamian, (۲۰۱۱), Full relationship among-satisfaction, E-trust, E-service quality, and E-loyalty: The Case Of IRAN E-banking, Journal of Theoretical and Applied Information Technology (JATIT) ۳۳ (۱).

•Z. Tabaei, M. Fathian, (۲۰۱۱), Developing online customer satisfaction strategic maps: with Iranian online retailing case studies, International Journal of Electronic Customer Relationship Management ۶ (۱).

• S.N. Vesal, M. Fathian, (۲۰۱۱), Efficient and secure credit card payment protocol for mobile devices, International Journal of Information and Computer Security ۵ (۲).

• K. Abdi, M. Fathian, E. Safari , (۲۰۱۱), A novel algorithm based on hybridization of artificial immune system and simulated annealing for clustering problem, The International Journal of Advanced Manufacturing Technology, ۶۰ (۵-۸), ۷۲۳-۷۳۲.

• A. Momeni, M. Fathian, P. Akhavan, (۲۰۱۲), Competitive intelligence and knowledge management&#۳۹;s affinities and relations: developing a model, Invertis Journal of Science & Technology ۵ (۱), ۱-۷.

• H. Farughi, B. Yousefi Yegane and M. Fathian, (۲۰۱۲), A new critical path method and a memetic algorithm for flexible job shop scheduling with overlapping operations, Simulation: Transactions of the Society for Modeling and Simulation International, ۸۹(۳).

• E Teimoury, M Fathian, I Chambar, (۲۰۱۳), Automation of the supply chain performance measurement based on multi–agent system, International Journal of Agile Systems and Management ۶ (۱), ۲۵-۴۲.

• J. Jouzdani, J. Sadjadi, M.Fathian, (۲۰۱۳), Dynamic dairy facility location and supply chain planning under traffic congestion and demand uncertainty: A case study of Tehran, Applied Mathematical Modelling,۳۷(۱۸).

M. Fathian, I.Nakhai Kamalabadi, M. Heydari, H. Farughi, and F. Naseri, (۲۰۱۳), Applying metaheuristic algorithms for output rate analysis in Two-Machine robotic manufacturing cells, International Journal of Advanced Robotic Systems,۱۰(۱۶۹).

M. Fathian, Z. Tabaei, (۲۰۱۳),How product type affects on customer satisfaction: according to the flower electronic retailing case studies, Advances in Information Sciences and Service Sciences,۵(۱۲).

•  M.Fathian, A. R. Jafarian-Moghaddam, M.Yaghini, (۲۰۱۴), Improving vehicular Ad-Hoc network stability using meta -heuristic algorithm, International Journal of Automative Technology, ۴(۴).

•  A.Zeraat, M.Ghazanfari, M.Fathian,(۲۰۱۴),Experts ranking in online communities using combination of text and link analysis, International Journal of Natural and Engineering Sciences,۸(۳).

•  J.Jouzdani, M.Fathian,(۲۰۱۴), A linear MmTSP formulation of robust location-routing problem: a dairy products supply chain case study, International Journal of Applied Decision Sciences,۷(۳).

•  A.M. Karimi-Majd,M.Fathian, B.Amiri,(۲۰۱۴), A hybrid artificial immune network for detecting communities in complex networks, Computing, ۹۷

• M.R.Dehghanizadeh, M.Fathian, M.R.Gholamian,,(۲۰۱۴),A new method for clustering based on development of Imperialist Competitive Algorithm, China Communications,۱۱(۱۲).

•  E.Teimoury, I.Chambar,M.R.Gholamian,M.Fathian,(۲۰۱۴),Designing an ontology-based multi-agent system for supply chain performance measurement using graph traversal, International Journal of Computer Integrated Manufacturing, ۲۷(۱۲).

 • J.Jouzdani, F.Barzinpour, M.A. Shafia, M.Fathian,(۲۰۱۴), Applying simulated annealing to generalized cell formation problem considering alternative routings and machine reliability, Asia-Pacific Journal of Operational Research,۳۱(۴).

 • Z. Tabaei, M. Fathian,(۲۰۱۴),Measuring and analysing customer satisfaction with multi-criteria satisfaction analysis (MUSA) model, International Journal of Business Information Systems,۱۵(۲).

 • M.Fathian, M. Mehryar, (۲۰۱۵), Scrutinizing and analysis of convergence of the ICT with environment, Journal of Applied Environmental and Biological Sciences, ۵

•  M.Fathian, G. R.Shiran, A. R. Jafarian-Moghaddam, (۲۰۱۵), Two new clustering algorithms for vehicular Ad-Hoc network based on ant colony system, Wireless Personal Communications, ۸۳(۱).

 M.Fathian, A. R. Jafarian-Moghaddam, (۲۰۱۵), New clustering algorithms for vehicular ad-hoc network in a highway communication environment, Wireless Networks, April ۲۰۱۵ .

•  F.Keykha, M.fathian, M.R. Gholamian, (۲۰۱۵),TB-CA: A hybrid method based on trust and context-aware for recommender system in social networks, Management Science Letters,۵(۵).

J. Jouzdani, M. Fathian, (۲۰۱۶), Hybrid Electromagnetism-Like Algorithm for Dynamic Supply Chain Network Design under Traffic Congestion and Uncertainty,Mathematical Problems in Engineering,۲۰۱۶.

M. Fathian, Y. Hoseinpoor, B. Minaei-Bidgoli, (۲۰۱۶), Offering a hybrid approach of data mining to predict the customer churn based on bagging and boosting methods, Kybernetes, ۴۵(۵).

• A. Jahani, P. Akhavan, M. Jafari, M. Fathian, (۲۰۱۶), Conceptual model for knowledge discovery process in databases based on multi-agent system, VINE Journal of Information and Knowledge Management Systems, ۴۶(۲).

• M. DehghaniZadeh, M. Fathian, M. R. Gholamian,(۲۰۱۶), LDcFR: A new model to determine value of airline passengers,Tourism and Hospitality Research,online: August ۲۰۱۶.

• A. M. Karimi-Majd, M. Fathian, M. R. Gholamian, (۲۰۱۷), Behavior-based indices for evaluating communities in online social networks, Intelligent Data Analysis, ۲۱(۱).

• A. M.  Karimi-Majd, M. Fathian, (۲۰۱۷), Extracting new ideas from the behavior of social network users,Decision Science Letters, ۶(۳).

• R. Eshtehadi, M. Fathian, E. Demir, (۲۰۱۷), Robust solutions to the pollution-routing problem with demand and travel time uncertainty,Transportation Research Part D: Transport and Environment, ۵۱, March.

M. Fathian, M. Saei-Shahi, A. Makui, (۲۰۱۷), A New Optimization Model for Reliable Team Formation Problem Considering Experts’ Collaboration Network, IEEE Transactions on Engineering Management, ۶۴(۴).

A.M. Karimi‐Majd, M. Fathian, (۲۰۱۷), Multiobjective approach for detecting communities in heterogeneous networks, Computational Intelligence, ۳۳(۴).

• • A. Farshian Abbasi, M. Fathian, E. Teimoury, (۲۰۱۷), A Model for Analysis and Prediction of Web Users’ Behavior Using Web Mining Techniques, Management Research in Iran,۲۱(۳).

J. Jouzdani, M. Fathian, A. Makui, M. Heydari, (۲۰۱۸), Robust design and planning for a multi-mode multi-product supply network: a dairy industry case study, Operational Research,  https://doi.org/۱۰.۱۰۰۷/s۱۲۳۵۱-۰۱۸-۰۳۹۵-۰

A. Beheshtian-Ardakani, M. Fathian, M. Gholamian, (۲۰۱۸), A novel model for product bundling and direct marketing in e-commerce based on market segmentation, Decision Science Letters,۷(۱).

 R. Eshtehadi, M. Fathian, M. S. Pishvaee, E. Demir, (۲۰۱۸), A hybrid metaheuristic algorithm for the robust pollution-routing problem, Journal of Industrial and Systems Engineering, ۱۱(۱).

A.M. Karimi-Majd, M. Fathian, M. Makrehchi, (۲۰۱۸), Consensus-based methodology for detection communities in multilayered networks, Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, ۴۹۴, ۵۴۷-۵۵۸

M. Fathian, J.Jouzdani,M.Heydari,A.Makui, (۲۰۱۸), Location and transportation planning in supply chains under uncertainty and congestion by using an improved electromagnetism-like algorithm, Journal of Intelligent Manufacturing, ۲۹ (۷). 

S. Shavvalpour, F. Mahdipour, M.Fathian, (۲۰۱۸), Developing a conceptual model of activities required for core banking accomplishment based on cobit, Management Research in Iran, ۲۲(۲).

M. Fathian, H. Sharifi, F. Solat, (۲۰۱۹), Investigating the effect of Gamification mechanics on customer loyalty in online stores, Journal of Information Technology Management, ۱۱(۴).

M. Fathian, E. Teimoury, F. Gholami, (۲۰۱۹),The  effect of content and structure characteristics of website on online customer trust and distrust, Industrial Engineering & Management Sharif  (SHARIF: ENGINEERING), ۳۵-۱)۱/۲).

N. Yazdanjue, M. Fathian, B. Amiri, (۲۰۲۰), Evolutionary algorithms for k-anonymity in social networks based on clustering approach, The Computer Journal,۶۳(۷).

M.RAZIAN, M.Fathian, R.Buyya, (۲۰۲۰),"ARC Anomaly-aware Robust Cloud-integrated IoT service composition based on uncertainty in advertised quality of service values", JOURNAL OF SYSTEMS AND SOFTWARE, Vol. ۱۶۴, PP. ۱۱۰۵۵۷.

B.Nourimoghaddam, M.Ghazanfari, M. Fathian, (۲۰۲۰),"A novel filter-wrapper hybrid gene selection approach for microarray data based on multi-objective forest optimization algorithm", Decision Science Letters, Vol. ۹, No. ۳, PP. ۲۷۱_۲۹۰.

E.Nasirzadeh, M.Fathian, (۲۰۲۰),"Investigating the effect of gamification elements on bank customers to personalize gamified systems", INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMAN-COMPUTER STUDIES, Vol. ۱۴۳, PP. ۱۰۲۴۶۹.

H.Ghanbary, M.Fathian, (۲۰۲۰),"Combination SWOT-AHP analysis for using Blockchain in E-Commerce", journal of economics and administrative sciences, Vol. ۳, PP. ۲۳۷_۲۵۳.

M.Fathian, H.Sharifi, E.Nasirzadeh, (۲۰۲۰),"Conceptualizing the Role of Gamification in Contemporary Enterprises", IEEE Access, Vol. ۸, PP. ۲۲۰۱۸۸_۲۲۰۲۰۴.

A.Badiee, H.Kalantari Darounkola, M.Ghazanfari, M.Fathian, K. Shahanaghi, (۲۰۲۰),"Introducing drivers&#۳۹; collaboration network: A two-layers social network perspective in road transportation system analysis", Research in Transportation Business and Management, Vol. ۳۷, PP. ۱۰۰۵۳۲.

M.Amini Valashani, M.Fathian, M.Ghazanfari, (۲۰۲۰), "A BOA-based adaptive strategy with multi-party perspective for automated multilateral negotiations", APPLIED INTELLIGENCE, Vol. ۵۰, No. ۹, PP. ۲۷۱۸_۲۷۴۸.

M. Razian, M.Fathian, H.Wu, A. Akbari, R. Buyya, (۲۰۲۱),"SAIoT: Scalable Anomaly-Aware Services Composition in CloudIoT Environments", IEEE Internet of Things Journal, Vol. ۸, No. ۵, PP. ۳۶۶۵_۳۶۷۷.

N.Pouti, M.Taghavifard, M.Taghava, M.Fathian, (۲۰۲۱) "A Comprehensive Literature Review of Acceptance and Usage Studies in the Social Commerce Field", International Journal of Electronic Commerce Studies, Vol. ۱۱, PP. ۱۱۹.

B.Nourimoghaddam, M.Ghazanfari, M.Fathian, (۲۰۲۱),"A novel multi-objective forest optimization algorithm for wrapper feature selection", EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS, Vol. ۱۷۵, PP. ۱۱۴۷۳۷.
M.Amini Valashani, M.Fathian, (۲۰۲۱),"Optimizing bid search in large outcome spaces for automated multi-issue negotiations using meta-heuristic methods", Decision Science Letters, Vol. ۱۰, No. ۱, PP. ۱_۲۰.

• S.Allahyari, S.Yaghoubi, M.Fathian, (۲۰۲۱),"A novel spatial decision support methodology to practically restructure branches network under uncertainty", Journal of Industrial and Systems Engineering, Vol. ۱۴.

M.Razian, M.Fathian, R.Bahsoon, A.N. Toosi, Rajkumar Buyya, (۲۰۲۲), “Service composition in dynamic environments: A systematic review and future directions”, The Journal of Systems & Software, Vol. ۱۸۸.

N.Pouti, M.T.Taghavifard, M.R.Taghva, M.Fathian, (۲۰۲۲), “Determining the factors affecting the acceptance of social commerce in service-oriented businesses using the fuzzy Delphi method”, International Journal of Electronic Business, Vol.۱۷, No. ۲.

M.Talachian, M.Fathian, (۲۰۲۲), “A Model for Diagnosis of Thyroid Disease Based on Rules Extraction Using Tree Algorithms and Feature Selection”, International Journal of Hospital Research, Vol.۱۱, No. ۳.

M.Rakhshaninejad, M.Fathian, B.Amiri, N.Yazdanjue, (۲۰۲۲), “An ensemble-based credit card fraud detection algorithm using an efficient voting strategy”, The Computer Journal, Vol.۶۵, No. ۸.

A.Bayat, M.Fathian, N.B.Moghaddam, A.Saifoddin, (۲۰۲۳), Information Development , “The adoption of social messaging apps in Iran: Discourses and challenges”, Vol.۳۹, No. ۱.

S NasehiMoghaddam, M.Fathian, B.Amiri, (۲۰۲۳), The Journal of Supercomputing, “Risk-Averse Influence Maximization: A computational investigation by genetic algorithm framework”, Vol.۷۹, No. ۳.

B.Nouri-Moghaddam, M.Ghazanfari, M.Fathian, (۲۰۲۳), Neural Computing and Applications,  “A novel bio-inspired hybrid multi-filter wrapper gene selection method with ensemble classifier for microarray data”, Vol.۳۵, No. ۱۶.

S.NasehiMoghaddam, M.Fathian, B.Amiri, (۲۰۲۳), Swarm and Evolutionary Computation,  “Alternate Solutions for Influence Maximization: Beyond theoretical approximation by the Genetic Algorithm Framework”, Vol.۸۳.

M.Rakhshaninejad, M.Fathian, R.Shirkoohi, F.Barzinpour, AH.Gandomi, (۲۰۲۴), BMC bioinformatics, “Refining breast cancer biomarker discovery and drug targeting through an advanced data-driven approach”, Vol.۲۵, No.۱.
                                           
                                               

محمد فتحیان , (۱۳۸۷) , شناسایی عوامل موثر بر آمادگی الکترونیکی شرکت های کوچک و متوسط خدماتی, فصلنامه علمی و پژوهشی شریف.

محمد فتحیان, غلامعلی منتظر,(۱۳۸۷) , پیش بینی منابع انسانی متخصص موردنیاز ایران در عرصه مهندسی فناوری اطلاعات, فصلنامه علمی –پژوهشی سیاست علم و فناوری.

• غلامعلی منتظر, فرزین نصیری, محمد فتحیان, (۱۳۸۶) , طراحی مدل توسعه سواد اطلاعاتی در ایران, فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی.

• مسعود طبیبی, محمد فتحیان, شهاب الدین موسوی, (۱۳۸۶) , برنامه ریزی راهبردی توسعه سیستم‏های حمل و نقل هوشمند جاده ای, علمی - پژوهشی داخلی, پژوهشنامه حمل و نقل.

محمد فتحیان, عاطفه شیخ, (۱۳۸۵), ارزیابی سیستم های پرداخت خرده فروشی های الکترونیکی ایران, فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین.

محمد فتحیان ، عیسی نخغی، مهدی حیدری، هیوا فاروقی ، ( ۱۳۹۲)، ارائه رویکردی جدید برای افزایش نرخ خروجی در سلولهای تولیدی رباتیک ،نشریه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید، دانشگاه علم و صنعت ایران،جلد ۲۴ ،شماره۳.

محمد فتحیان، علیرضا جهانی، (۱۳۹۰)، بررسی موانع موثر بر تحقق دور کاری در کشور، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار،دانشگاه شاهد، سال هجدهم، شماره ۵۰.

• مهدی عضنفری، مجتبی رئیس صفری،محمد فتحیان، (۱۳۹۰)، تحلیل بلوغ حاکمیت فناوری اطلاعات در دو سازمان منتخب خدماتی و تولیدی با تاکید بر چارچوب کوبیت ، پژوهشنامه مدیریت اجرایی ، سال سوم، شماره ۶.

محمد فتحیان، عاطفه شیخ، (۱۳۹۰)،بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت های کوچک و متوسط، دو ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد،سال هجدهم، شماره ۵۰.

• .محمد فتحیان - علی محمدی (۱۳۹۱)، شناسایی و انتخاب چارچوب مناسب معماری سازمانی برای یک سازمان بیمه گر مجازی ، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره ۵ ،شماره ۱

محمد فتحیان ، محمد حسینی (۱۳۹۳)، بررسی تاثیر اجتماعات مجازی در تقویت رفتار خرید مشتریان، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره ۶، شماره ۳.

• محمد فتحیان، پیمان اخوان، سمیه چراغعلی، (۱۳۹۳) ، بررسی تاثیر به کارگیری مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با استفاده از کارت امتیازی متوازن، مجله مهندسی صنایع و مدیریت شریف،سال ۳۰ام ، شماره ۲-۱.

محمد فتحیان، رحیم حضرتقلی زاده، (۱۳۹۵)، ارائه روشی مناسب برای دسته بندی نامه های الکترونیکی تبلیغاتی بر مبنای پروفایل کاربران، فصلنامه علمی پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، سال هشتم شماره ۲۷ و ۲۸

• احسان اژدری حوضماهی، محمد فتحیان، (۱۳۹۶)، استخراج الگوی رفتارمشتریان یک شرکت مخابراتی با استفاده از خوشه بندی پویای فازی و تحلیل مسیر، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره ۹ شماره ۳.

محمد فتحیان، محمد علی شفیعا، ایزد امجدی، (۱۳۹۶)، عوامل موثر بر فرآیند انتقال دانش توسط ایرانیان دانش آموخته در کشورهای توسعه یافته، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری دوره ۵ شماره ۲.

مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی

 ۱- “An E-Business Model Facilitating Service Provider Selection in B۲C E-Commerce,” ، آمریکا، The ۸TH International Electronic Business conference ، محمد کرمی، محمد فتحیان، ۲۰۰۸

۲- A new multi-party contract signing protocol ، بانکوک، e-Case ۲۰۰۸ ، یونس اصغرزاده، محمد فتحیان، ۲۰۰۸

۳- Investigation Of E-CRM Readiness Factors In Iranian SMES ، پرتغال، IADIS International Conference e-Society ۲۰۰۸ ، بابک امیری، محمد فتحیان، مهیار قاسم زاده، ۲۰۰۸

۴- Investigation of effective factors on e-readiness of Iranian manufacturing SMEs ، ،آمریکا، International conference on information technology, IEEE ،محمد فتحیان، بابک امیری، ۲۰۰۷

۵- Management advantages of object classification in role-based access control ، قطر، ۱۲th asian computing science conference ، محمد جعفری، محمد فتحیان، ۲۰۰۷

۶- Exploring Knowledge Management in Iranian SMEs ، هنگ کنگ، The "۳rd Asia-Pacific International Conference on Knowledge Management ، پیمان اخوان، مصطفی جعفری، محمد فتحیان، ۲۰۰۶

۷-Using MLP and RBF Neural Networks to Improve the Prediction of Exchange RateTime Series with ARIMA, ۳ rd International Conference on Computer and Automation Engineering (ICCAE ۲۰۱۱),۲۰۱۱

۸- شناسایی روش مناسب برای برگزاری انتخابات الکترونیکی در ایران، ایران، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، محمد فتحیان، منیرالسادات تقوی، ۱۳۸۶

۹- ارائه مدلی برای مذاکرات الکترونیکی بر اساس سیستم های هوشمند هیبرید مبتنی بر عامل، ایران، سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش، محمد فتحیان، آناهیتا دماوندی، ۱۳۸۶

۱۰- شناسایی عوامل بحرانی موثر در موفقیت گزینش مدلهای کسب و کار الکترونیک، ایران، پنجمین کنفرانس بین‏ المللی مهندسی صنایع، محمد فتحیان، گلاره توحیدی، ۱۳۸۶

۱۱- استخراج الگوی حرکتی کاربران وبگاه با استفاده از تکنیک خوشه بندی و ارائه ساختار ماشین پیشنهاد دهنده، ایران، پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مهدی غضنفری، محمد فتحیان، یاسر دشتی، ۱۳۸۶

۱۲- بررسی بکارگیری فناوری NFC در شهرهای الکترونیکی، ایران، اولین کنفرانس بین المللی شهر الکترونیک،

محسن جاودان، محمد فتحیان، ۱۳۸۶

۱۳- ارائه چارچوبی جهت ارزیابی مدل های کسب و کار سیار فراهم کننده محتوی، ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، محسن جاودان، محمد فتحیان، ۱۳۸۶

۱۴- ارائه راهکارهای سیاستگذاری توسعه فناوری اطلاعات در ایران، ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدیجه حسنلو، محمد فتحیان، ۱۳۸۶

۱۵- ارائه متدولوژی تحلیل روند برای شکل گیری استراتژی و آینده نگاری، ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، فاطمه ثقفی، علیرضا علی احمدی، محمد فتحیان ، ۱۳۸۶

۱۶- چارچوبی برای بکارگیری مدیریت دانش در سازمانهای تحقیق و توسعه کشور، ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،محمد فتحیان، محمد احسانی، ۱۳۸۵

۱۷- چهارچوب گزینش مدلهای کسب و کار الکترونیک برتر در شرکتهای کوچک و متوسط کشور، ایران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت، محمد فتحیان، گلاره توحیدی، ۱۳۸۵

۱۸- e_Tracking: A barcode solution in Iran’s automotive industry ، ایران، ۴th International Industrial Engineering Conference ، محمد فتحیان، آرش ریاضی فر، ۱۳۸۴

۱۹- Use of information technology for organizational agility in Iranian firms ، ایران، ۴th International Industrial Engineering Conference ، محمد فتحیان، رکسانا فکری، ۱۳۸۴

۲۰- مدل پذیرش تجارت الکترونیک در شرکتهای کوچک و متوسط کشور، ایران، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و توسعه، محمد فتحیان، مریم حورعلی، ۱۳۸۵

۲۱- نقش فناوری اطلاعات بر چابکی بنگاههای کوچک و متوسط ایران، ایران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت، محمد فتحیان، صالحی مقدم، ۱۳۸۴

۲۲- بررسی شاخص های موثر در ارزیابی آمادگی الکترونیکی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط ایران، ایران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت،محمد فتحیان، ۱۳۸۴

۲۳-بررسی اثرات بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکت های کوچک و متوسط کشور، ایران، دومین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، I CTM۲۰۰۶ ، محمد فتحیان ،مسیح ابراهیمی، آبان ۱۳۸۴

۲۴- دورکاری ، زمینه های ایجاد و تحلیل روند رشد آن در جهان، ایران، دومین کنفرانس مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، ملیحه خنجری، محمد فتحیان، ۱۳۸۴

۲۵- جامعه اطلاعاتی و راهبردهای تحقق ان در ایران، ایران، بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، محمد فتحیان، ۱۳۸۳

۲۶- ارائه مدل توسعه تدارکات مبتنی بر فناوری اطلاعات، ایران، اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، محمد فتحیان، سمیرا ملک محمدی، ۱۳۸۳

۲۷- ایران و بایسته های کار و اشتغال در عصر اطلاعات، دانشگاه علم و صنعت، کنفرانس ملی کسب و کار الکترونیک، محمد فتحیان، ۱۳۸۳

۲۸- راهبردهای توسعه نیروی انسانی متخصص ایران در عرصه فناوری اطلاعات، ایران، کنفرانس ملی کسب و کار الکترونیک، محمد فتحیان، غلامعلی منتظر، ۱۳۸۳

۲۹- مدل پیش بینی نیروی کار متخصص در عرصه فناوری اطلاعات، یزد، کنفرانس ملی فناوری اطلاعات و صنعت ایران، غلامعلی منتظر، محمدفتحیان، ۱۳۸۳

۳۰- ارزیابی تهدیدات امنیتی در عرصه تجارت الکترونیکی، ایران، سومین کنفرانس انجمن رمز ایران، محمد فتحیان، محمد حیدری، ۱۳۸۴

۳۱- بررسی عوامل موثر بر خرید مشتریان از فروشگاههای الکترونیکی در ایران، ایران، کنفرانس علمی پژوهشی کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، محمد فتحیان، منزوی، ۱۳۸۴

۳۲- ارزیابی سیستم های پرداخت در خرده فروشی های الکترونیکی ایران، ایران، کنفرانس علمی پژوهشی کسب و کار الکترونیکی و تجارت الکترونیکی، محمد فتحیان، عاطفه شیخ و بابک ابراهیمی، ۱۳۸۴

۳۳- سیستم خبره فازی تحت وب انتخاب روش انتقال فناوری،ایران، دومین کنفرانس مدیریت تکنولوژی، محمدعلی شفیعا، محمد فتحیان، گلستانه، ۱۳۸۴

۳۴- مدیریت امنیت اطلاعات با استفاده از عاملها در سازمانهای مجازی و زنجیره های تامین، ایران، دومین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، محمد فتحیان، فرزاد وزیری، ۱۳۸۵

۳۵- انتخاب چارچوب مناسب تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمانهای لجستیکی، ایران،دومین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، محمد فتحیان، علی حمیدی، آبان ۱۳۸۵

۳۶- جابر خطیری علیایی، محمد فتحیان،بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر خدمات گمرکی در کشور ایران، اولین کنفرانس تجارت الکترونیک و تجارت جهانی، آبان ۱۳۸۵  

۳۷-یونس اصغرزاده، محمد فتحیان، سعیده جمالی، طبقه بندی استانداردهای قراردادهای الکترونیکی در استانداردهای تجارت الکترونیکی ، ایران، چهارمین همایش ملی تجارت الکترونیکی، ۱۳۸۶

۳۸- محمد فتحیان، نگار رستگار، رضا باقری،چالش ها و راهکارهای توسعه بانکداری الکترونیکی در کشور ایران، نخستین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی،   ۱۳۸۶

۳۹- یونس اصغر زاده، محمد فتحیان، ارائه یک پروتکل حراج ایمن ، ایران، چهارمین کنفرانس انجمن رمز ایران،  ۱۳۸۶

۴۰- محمد فتحیان، معصومه نوروزی،مطالعه الگوی مطلوب سواد رایانه‏ای برای معلمان متوسطه در ایران، دومین همایش اموزش الکترونیکی،  ۱۳۸۳

۴۱- محمد فتحیان، عاطفه قوامی فر، لیلا بیگ، نقش مدیریت دانش بر ارتقای نوآوری نسل جدید تحقیق و توسعه ایران، پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن، ۱۳۸۴

۴۲- محسن جاودان، علی حاجی آقابزرگی، محمد فتحیان،راهبرد توسعه مدیریت دانش در واحدهای تحقیق و توسعه سازمانهای مشاوره تکنولوژی ایران، پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن،  ۱۳۸۴

۴۳- خدیجه حسنلو، محمد فتحیان،ارزیابی آمادگی الکترونیکی لازمه تحقق جامعه اطلاعاتی در کشور ایران، همایش سراسری مشترک انجمن   های  ICT &C۴I، سال ۱۳۸۴.

۴۴- محمد فتحیان، ابراهیمی، تاج الدینی، احسان خاوندکار،بررسی چالشهای سازمانهای کار آفرین ایران در بکارگیری کسب و کار الکترونیک ایران، همایش ملی کار آفرینی،  ۱۳۸۴

۴۵- محمد فتحیان، شریفی، نقش فناوری اطلاعات در توسعه روش تحقیق ایران، اولین همایش بین المللی روشهای تحقیق، ۱۳۸۵

۴۶-  محمد فتحیان،مریم ستوده،ارائه مدلی برای ارزیابی مدیریت دانش در سازمانهای صنعتی ایران، اولین همایش ملی مدیریت صنعتی، ۱۳۸۵

۴۷- نقش مدیریت دانش در توسعه نوآوری مراکز تحقیق و توسعه ایران ، همایش جهانی شدن تحقیق و توسعه، سیامک نوری، مصطفی جعفری، محمد فتحیان، مسیح ابراهیمی، ۱۳۸۶

۴۸- J Jouzdani, F Barzinpour, M Fathian, An Improved Electromagnetism-like Algorithm for Global Optimization, ۴۲th International Conference on Computers and Industrial Engineering,South Africa,۲۰۱۲
۴۹ -J Jouzdani, M Fathian,A Robust Mathematical Model for Route Planning of a Third-Party Logistics Provider, ۴۲th International Conference on Computers and Industrial Engineering,South Africa,۲۰۱۲
۵۰- P Akhavan, M Namvar, M Gholamian, M Fathian, Exploring the Impacts of Structural Capital on E-Business Implementation, ۶th International Conference of Communication and Technology Management,۲۰۱۲ .
۵۱- N Aleebrahim, M Fathian, MR Gholamian,Sentiment classification of online product reviews using product features, ۳rd International Conference on Data Mining and Intelligent Information Technology Applications,Macao, ۲۰۱۱.
۵۲- Z Tabaei, M Fathian, Developing W-RFM model for customer value: An electronic retailing case study, ۳rd International Conference on Data Mining and Intelligent Information Technology Applications,Macao,۲۰۱۱

۵۳-M.Fathian, F.Yousefi, H.Jangravi, M.Rahmanzadeh, M.Aghanoori, "Cooperative Multi UAV by Using Blockchain Technology", First International Conference on Knowledge Management, Blockchain and Economics, ۲۰۱۹.
۵۴-Fathian M., F.Yousefi, H.Jangravi, M.Rahmanzadeh, "Blockchain Base firmware update of ICS Embedded Devices", First International Conference on Knowledge Management, Blockchain and Economics, ۲۰۱۹

کتب منتشر شده

 • مدیریت بازاریابی الکترونیکی، انتشارات ایزایران، تالیف، ۱۳۸۷
 • انتخابات الکترونیکی، انتشارات مرکز پژوهشهای مجلس، تالیف، ۱۳۸۷
 •  آنچه مدیران فناوری اطلاعات باید بدانند ، انتشارات تولید دانش ، ۱۳۸۹
 • مبانی و مدیریت فناوری اطلاعات، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، تالیف، ۱۳۸۵ -(اولین کتاب مرجع دانشگاهی در مبانی فناوری اطلاعات و برنده جایزه ادبی پروفسور میرسپاسی) ویرایش جدید همزمان با چاپ سیزدهم در سال ۱۳۸۹
 • پیش بسوی جامعه اطلاعاتی، انتشارات دیباگران، تالیف، ۱۳۸۳ 
 •  تجارت الکترونیکی، انتشارات آتی نگر، ۱۳۸۹ 
 • اقتصاد دیجیتال با رویکرد اسلامی، انتشارات چکامه باران، ۱۳۹۷
 • تجارت الکترونیکی با رویکردی بر تجارت اجتماعی ، انتشارات آتی نگر، ۱۳۹۲ ( کتاب برگزیده سال در بیستمین جشنواره کتاب سال دانشجویی)
 • بلاکچین - راهنمای عملی توسعه کسب و کار، قانونگذاری و راه حلهای تکنولوژی،(ترجمه) ۱۴۰۱
 • راهنمای امنیت سیستم های کنترل صنعتی ، (ترجمه)  ۱۴۰۱

مشارکت در طرح های تحقیقاتی

• مدل توسعه رای گیری الکترونیکی در کشور، معاونت پژوهشی دانشگاه، ۱۳۸۷

• بهبود آلگوریتم K-means با استفاده از روشهای متاهیوریستیک برای خوشه بندی مشتریان، معاونت پژوهشی دانشگاه، ۱۳۸۶

• مطالعه راهکارهای سیاست توسعه فناوری اطلاعات، معاونت پژوهشی دانشگاه، ۱۳۸۵

• بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر سبکبالی سازمان، معاونت پژوهشی دانشگاه، ۱۳۸۴

• ارزیابی آمادگی الکترونیکی بنگا ههای کوچک و متوسط، معاونت پژوهشی دانشگاه، ۱۳۸۳

• طرح توسعه منابع انسانی متخصص در عرصه فناوری اطلاعات، پژوهشکده فناوری اطلاعات- دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۱

• راهکارهای تأسیس بنیاد ملی اطلاعات در ایران، پژوهشکده فناوری اطلاعات- دانشگاه تربیت مدرس،۱۳۸۱

• طرح سیستم پرداخت و ارزشیابی پروژه، پژوهشگاه نصر - شرکت موج گستر- صما-پژوهشگاه جهاد،۱۳۷۵ -۱۳۸۰

• طرح سیستم پردازش موازی با بهره‏گیری از Transputer ، پژوهشگاه نصر، ۱۳۷۲
 
• همکاری در طرح توسعه  انستیتو توربین گاز دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹۸
لینک بروشور خدمات صنعتی قابل ارائه  :     http://industry.iust.ac.ir/content/۶۰۷۳۷/industrial-services                             

"برگشت به فهرست اعضای هیات علمی"

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5397.5938.fa.html
برگشت به اصل مطلب