دانشکده مهندسی صنایع- دکتر مهدی حیدری
شرح حال علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

دکتر مهدی حیدری

AWT IMAGE مشخصات فردی:
تخصص:مهندسی صنایع 

محل و سال اخذ مدرک: ایران ۱۳۷۸

رتبه علمی: دانشیار

شماره داخلی:۵۰۲۱ - ۷۳۲۲ 

 E-mail: Mheydari AT iust.ac.ir 
آزمایشگاه مجازی

AWT IMAGE زمینه‌های تحقیقاتی
  • تئوری و توالی عملیات
  • برنامه ریزی و کنترل تولید
  • برنامه ریزی و کنترل موجودیها
  • انتخاب تکنولوژی مناسب و بهبود روش تولید
  • فرآیندهای احتمالی
برگشت به فهرست اعضای هیات علمی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5378.5919.fa.html
برگشت به اصل مطلب