دانشکده مهندسی صنایع- دکتر میربهادر قلی آریا نژاد
شرح حال علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

" دکتر میربهادرقلی آریانژاد "

استاد

عضو گروه  مهندسی صنایع - تولیدصنعتی دانشکده مهندسی صنایع

Email : mirarya AT iust.ac.ir

تلفن داخلی: ۵۰۱۲ - ۷۳۲۲

AWT IMAGE

AWT IMAGEسوابق آموزشیAWT IMAGE

تحصیلات دانشگاهی

دکترای تحقیق در عملیات ، University of California, Los Angeles ، سال ۱۳۵۹

 فوق لیسانس تحقیق در عملیات ، University of California, Los Angeles ، سال ۱۳۵۵

لیسانس مهندسی فیزیک ، ۱۳۵۳

زمینه تخصصی و تحقیقاتی

 مدلسازی و بهینه‌سازی ریاضی 

 آمار علی‌الخصوص آمار ناپارامتریک و تجزیه و تحلیل پرسشنامه‌ها 

 برنامه ریزی تولید کلاسیک 

 تصمیم گیری چندمعیاره و کاربردهای آن 

 مباحث نوین در برنامه‌‏ریزی مطلوب تولید اعم از"تئوری محدودیت"محاسبه هزینه بر اساس فعالیت، ماکزیمم کردن تروپوت

 بهینه‌سازی مدلهای تلفیقی تولید و بازاریابی 

 برنامه‌ریزی مارکفی و شبه مارکفی و کاربردهای آن در برنامه‌ریزی نیروی انسانی کوتاه مدت و بلند مدت 

 بهبود فرآیند تولیدهای پیوسته با زمان راه‌اندازی قابل ملاحظه 

 Factory physics

 تئوری پایایی فازی 

 بهینهسازی در پایایی 

 Large Scale Optimization

 Application of Meta Heuristic Methods for Solving Np-Hard Problems

سوابق شغلی

مدیر گروه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، از ۱۳۸۳ تا کنون

 سر دبیر International Journal of Industrial Engineering ، از ۱۳۸۳ تا کنون

 عضو هیات تحریریه International Journal of Engineering Science ، از ۱۳۶۹ تا کنون

 عضو هیات تحریریه International Journal of Engineering ، از ۱۳۶۹ تا کنون

 دبیر کمیته علمی پنجمین کنفرانس مهندسی صنایع، سال ۱۳۸۶

 ریاست تحصیلات تکمیلی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، از ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۸

 ریاست دانشکده، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، از ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۱

AWT IMAGE سایر سوابق آموزشی و پژوهشی:

-

سوابق تدریس دانشگاهی

AWT IMAGE نام دروس تدریس شده :

۱- کارشناسی

• تحقیق در عملیات ۱، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

 تحقیق در عملیات ۲، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

 برنامه ریزی تولید، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

• تئوری احتمالات و آمار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

۲- کارشناسی ارشد و دکتری

 روش های آماری، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

 برنامه ریزی تولید پیشرفته، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

 تحقیق در عملیات، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

• برنمه ریزی خطی پیشرفته، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

• برنامه ریزی ریاضی، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران

• قابلیت اطمینان، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران  

AWT IMAGEسوابق پژوهشیAWT IMAGE

مقالات منتشر شده در مجلات بین المللی ( ISI,ISC )

۱. A game theory approach in seller- buyer supply chain, مریم اسماعیلی, دکترمیربهادرقلی آریانژاد, P.Zeephongsekui, European Journal of Operational Research, ۲۰۰۹.

۲. A novel approach to determine cell formation, intracellular machine layout and cell layout in the CMS problem based on TOPSIS method, ارشیا آهی, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, بهزاد آشتیانی, دکتر احمد ماکوئی, Computer & operations Research, ۲۰۰۹.

۳. A new multi-objective model for a cell formation problem considering machine utilization and alternative process routes, توکلی مقدم, رنجبر, بورانی, میرزاحسینیان, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, IJE Transactions A: Basics, ۲۰۰۹.

۴. Modeling optimizes casing points in Persian gulf wells, خسروانیان, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, دکتر احمد ماکوئی, B.S.Aadnoy, نادری فر, Oil And Gas Journal, ۲۰۰۹.

۵. Supply chains based on common Platforms: Analysis of time savings gained by commonality, دکتر محمدعلی شفیعا, دکترمیربهادرقلی آریانژاد, مهدی فتح اله, تهام, Journal of Applied Sciences, ۲۰۰۹.

۶. Multi-Product Multi-Constraint Inventory Control Systems with Stochastic Replenishment and Discount under Fuzzy Purchasing Price and Holding Costs, عطاءاله طالعی زاده, سیدتقی اخوان نیاکی, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, ۲۰۰۹.

 ۷. An Inventory Discount Model Under JIT, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, هادی صاحبی, World Applied Sciences Journal, ۲۰۰۸.

 ۸. The General Flowhop Scheduling Problem: Mathematical Models, دکتر سیدجعفر سجادی, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, محسن ضیایی, Journal of Applied Sciences, ۲۰۰۸.

۹. A Clustering Approach to Identify the time of a step change in shewhart control charts, دکتر مهدی غنضفری, عادل علاءالدینی, سیدتقی اخوان نیاکی, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, Quality and Reliability Engineering International, ۲۰۰۸.

 ۱۰. Partitioning machines intandem AGV systems based on “balanced flow strategy” by simulated annealing, توکلی مقدم, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, کاظمی پور, صالحی پور, Int J Adv Manuf Technol, ۲۰۰۸.

۱۱. A new genetic algorithm for solving nonconvex nonlinear programming problems, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, محمد همتی, Applied Mathematics and Computation, ۲۰۰۸.

۱۲. Designing safe job rotation schedules based upon workers’ skills, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, خیرخواه, دلجو, میرزاپور, هاشمی, Int J Adv Manuf Technol, ۲۰۰۸

۱۳. Integrating goal programming, Kuhn-Tucker conditions, and penalty function approaches to solve linear bi-level programming problems, روغنیان, سیدجعفر سجادی, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, Applied Mathematics and Computation, ۲۰۰۸.

۱۴. A probabilistic bi-level linear multi-objective programming problem to supply chain planning, روغنیان, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, سیدجعفر سجادی, Applied Mathematics and Computation, ۲۰۰۸.

۱۵. Dynamic cell formation and the worker assignment problem: a new model, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, دلجو, میرزاپور, آل هاشم, Int J Adv Manuf Technol, ۲۰۰۸.

 ۱۶. A BI-Level linear Multi-objective Decision making model with interval coefficients for supply chain coordination, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, روغنیان, IUST International Journal of Engineering Science, ۲۰۰۸.

۱۷. Optimizing Multi- Product Multi-Constraint Inventory Control systems with stochastic replenishments, طالعی زاده, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, اخوان نیاکی, Journal of applied Sciences, ۲۰۰۸.

 ۱۸. Joint pricing and lot sizing models with discount: A geometric programming approach, مریم اسمعیلی, زینفگسکول, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, ANZIAM J., ۲۰۰۷.

۱۹. A new approach for the cellular manufacturing problem in fuzzy dynamic conditions by a genetic algorithm, توکلی مقدم, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, صفایی, واسعی, آزرون, Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, ۲۰۰۷.

 ۲۰. A holistic approach based on MCDM for solving location problems, کابلی, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, شهانقی, توکلی مقدم, International  Journal of Engineering, Transaction A: Basic, ۲۰۰۷.

۲۱. A new approach for the manufacturing problem in fuzzy dynamic conditions by a genetic, توکلی مقدم, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, صفائی, واسعی, Journal Of Intelligent And Fuzzy Systems, ۲۰۰۶.

۲۲. Solving dynamic cell formation problem using meta heuristics, توکلی, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, صفائی, آزرون, Applied Mathematics and Computation, ۲۰۰۵.

۲۳. Optimal production and marketing planning, سجادی, عروجی, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, Computational Optimization and Applications, ۲۰۰۵.

 ۲۴. مدلسازی ریاضی برای گروه بندی ماشین ها در سیستم های هدایت شونده ی خودکار زوجی بر اساس "استراتژی جریان متوازن، رضا توکلی مقدم، دکتر میربهادرقلی آریانژاد، حامد کاظمی پور، امیر صالحی پور، مجله ی علمی- پژوهشی شریف، ۱۳۸۷.

 ۲۵. بهینه سازی زمان تحویل قطعات اولیه و نیمه ساخته در زنجیره ی تامین خودرو در ایران، دکتر میربهادرقلی آریانژاد، ساناز ذوالفقار تهرانی،مجله ی علمی- پژوهشی شریف، ۱۳۸۷

 ۲۶. A new fuzzy method for trip distribution forecasting In multi-commodity transportation networks,دکتر میربهادرقلی آریانژاد , زندی , امیر کبیر, ۲۰۰۵.

۲۷. توسعه یک الگوریتم برای تخصیص و تسطیح منابع محدود در برنامه ریزی تولید چند مرحله ای - چند محصولی و چند پریودی، زارع، فاطمی قمی،‌ دکتر میربهادرقلی آریانژاد، امیر کبیر، ۱۳۸۵.

 ۲۸. مدل انتخاب بهترین تامین کنندگان در حالت چندهدفه، دکتر میربهادرقلی آریانژاد، جمالی فیروزآبادی، مجله بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت، ۱۳۸۳.

۲۹. گسترش مدل جدید برای حل مسائل پیش‏بینی توزیع سفر در شبکه‏های حمل و نقل با پارامترهای غیر دقیق،‌ دکتر میربهادرقلی آریانژاد،‌ زندی، نشریه دانشکده فنی، ۱۳۸۳.

 ۳۰. Multi-start simulated annealing for dynamic plant layout problem, آشتیانی, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, مقدم, Journal of Industrial Engineering International, ۲۰۰۷.

 ۳۱. An algorithm for multi-objective job shop scheduling problem, فتاحی, سعیدی مهرآباد, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, Journal of Industrial Engineering International, ۲۰۰۶.

۳۲. multi- objective inventory model for deteriorating items with backorder and stock dependent demand, سرفراز, علیزاده نوقانی, سجادی, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, Journal of Industrial Engineering International, ۲۰۰۶.

 ۳۳. A fuzzy approach to solve a multi-objective linear fractional inventory model, سجادی, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, سرفراز, Journal of Industrial Engineering International, ۲۰۰۶.

۳۴. An efficiency measurement model in fuzzy environments using data envelopment analysis, مولوی, دکتر میربهادرقلی آریانژاد, شاه علیزاده, Journal of Industrial Engineering International, ۲۰۰۵.

 ۳۵. طراحی مدل ریاضی برنامه ریزی تولید و تحویل در سیستم های زنجیره تامین، دکتر میربهادرقلی آریانژاد، مدیری، اقتصاد و مدیریت، ۱۳۸۵

مقالات منتشر شده در کنفرانس های بین المللی داخلی و خارجی

۱. Determining Optimal Demand Rate and Production Decisions: A Geometric Programming Approach, نظامی , دکتر میربهادرقلی آریانژاد, دکتر سیدجعفر سجادی, World Academy Of Science, Engineering And Technology, امارات , ۲۰۰۹.

۲. A New Method for Plant Location Selection Problem: A Fuzzy – AHP Approach, امین کابلی،  میربهادرقلی آریانژاد , کامران شهانقی,  ایمان نیرومند, SMC ۲۰۰۷, امارات , فروردین ۸۶. 

۳. A New Method for Location Selection: A Hybrid Analysis, امین کابلی, آریانژاد, کامران شهانقی, ICMSA۰-۰۷, دبی, March ۲۰۰۷ 

۴. An Application of lognormal distribution for buffer sizing in critical chain scheduling, بهزاد آشتیانی, میربهادرقلی آریانژاد, احمد ماکوئی, Operation research ۲۰۰۷ conference,آلمان , ۲۰۰۷.

۵. Optimal Method for solving Location- allocation Problem by Fuzzy- AHP and Goal Programming Approach, امین کابلی, میربهادرقلی آریانژاد, Operation research ۲۰۰۷ conference, آلمان, ۲۰۰۷

۶. Using of compiled algorithm for ranking of research subject in IAUS faculties by DEA, پونه حمزه, میربهادرقلی آریانژاد, فرهاد حسین زاده, Operation research ۲۰۰۷ conference, آلمان, ۲۰۰۷

۷. A New Method for Location Selection a hybrid Analysis, کابلی, میربهادرقلی آریانژاد, شهانقی, Second Intentional Conference on Simulation, Modelling and Applied, دبی, ۲۰۰۷

۸. A Fuzzy goal programming approach in project Time- cost Analysis Problem, فیلی زاده, میربهادر قلی آریانژاد, باقرپور, Second Intentional Conference on Simulation, Modelling and Applied, دبی, ۲۰۰۷

۹. A new approach for buffer sizing in Critical Chain scheduling, بهزاد آشتیانی, غلامرضا جلالی, میربهادرقلی آریانژاد, احمد ماکوئی, IEEM۲۰۰۷, سنگاپور, ۲۰۰۷

۱۰ .Balance Score Card and Social Responsibility in Public Organizations, تورج موجیبی, میربهادرقلی آریانژاد, مجتبی تبری, سهیل خورشیدی, IEEM۲۰۰۷, سنگاپور, ۲۰۰۷

۱۱. An investigation on the multiple Attribute decision making (MADM) methods for solving the cell formation problem, آهی, میربهادرقلی آریانژاد, ماکویی, IEEM, تهران, ۲۰۰۷

۱۲. An interval- based MADM approach for electric Utility resource planning, میربهادرقلی آریانژاد, ۱۴th International Conference IASTED, اسپانیا, ۲۰۰۵

۱۳. Parallel machines scheduling to minimize job tardiness and machine deteriorating cost in a deteriorating system, دکتر محمد مهدوی مزده, فرزاد زائرپور, ابوالفضل زارعی, ششمین کنفرانس بین ‏المللی مهندسی صنایع, ایران- تهران, ۳۰  بهمن الی اول اسفند۱۳۸۷.

۱۴. حل مسئله جایابی هزینه ثابت با محدودیت ظرفیت با الگوریتم ژنتیک، دکتر میربهادرقلی آریانژاد، سیده فرشته موسوی کلارسی، ششمین کنفرانس بین‏المللی مهندسی صنایع، ایران- تهران،۳۰  بهمن الی اول اسفند۱۳۸۷.

۱۵. مقایسه الگوریتم های تلفیقی ژنتیک و بهینه سازی اجتماع مورچگان در حل مساله زمانبندی چندهدفه، الهام محمدخانی، دکتر میربهادرقلی آریانژاد، دکتر فرناز برزین پور، ششمین کنفرانس بین‏ المللی مهندسی صنایع، ایران- تهران، ۳۰بهمن الی اول اسفند ۱۳۸۷.

۱۶. مدل موجودی زنجیره تامین چندمرحله ای دارای تخفیف، دکتر میربهادرقلی آریانژاد، هادی صاحبی، ششمین کنفرانس بین‏المللی مهندسی صنایع، ایران- تهران، ۳۰بهمن الی اول اسفند ۱۳۸۷

۱۷. ارائه مدلی غیرخطی برای مسئله ادغامی تولید و بازاریابی، فرناز قاضی نظامی، دکتر میربهادرقلی آریانژاد، دکتر احمد ماکوئی، ششمین کنفرانس بین‏المللی مهندسی صنایع، ایران- تهران، ۳۰بهمن الی اول اسفند ۱۳۸۷

۱۸.مساله زمانبندی جریان منعطف کارگاهی با زمان حمل بین مراحل به منظور کمینه سازی متوسط زمان تکمیل کارها با الگوریتم سیستم ایمنی، مجید خلیلی، بهمن نادری، میربهادرقلی آریانژاد، اولین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات، دانشگاه کیش، بهمن ۸۶

۱۹. ارائه یک روش ابتکاری برای تعیین نحوه سفارش دهی در برنامه ریزی تولید تک مرحله‌ای با در نظر گرفتن محدودیت ظرفیت تولید، میربهادرقلی‏آریانژاد، بهزاد آشتیانی، هیوا فاروقی، هیبت اله صادقی، اولین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات،، دانشگاه کیش، بهمن ۸۶

۲۰.A Heuristic method for solving cell formation problem based on p-median model, بهزاد آشتیانی, حسن حسینیان, مهدی رنجبر, میربهادرقلی آریانژاد, اولین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات ,دانشگاه کیش, بهمن ۸۶ 

۲۱.The Geometric programming in joint production and marketing planning, سعیدی مهرآباد, میربهادر قلی آریانژاد, اسماعیلی, عباسی, ۴th International Industrial Engineering Conference, ,تهران , ۱۳۸۴. 

۲۲. A Fuzzy Multi_ objective Multi_ Item Constrained Inventory Model, سرفراز, سجادی, میربهادر قلی آریانژاد, کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع, تهران, ۱۳۸۳

۲۳. A Fuzzy Approach to Solve a Multi_ objective Linear Fractional Inventory Model, سرفراز, سجادی, میربهادر قلی آریانژاد, کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع, تهران, ۱۳۸۳

۲۴. کاربرد انحراف معیار فعالیتها برای تعیین اندازه بافرها در زنجیره بحرانی، آشتیانی،  میربهادرقلی آریانژاد، فرهنگ مقدم، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، ۱۳۸۵

۲۵. تعیین اندازه بافرها با فرض پیروی زمان انجام فعالیتها از تابع توزیع لگ نرمال، آشتیانی، آریانژاد، ماکوئی، کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه، تهران، ۱۳۸۴

۲۶. بکارگیری رویکرد مدیریت دانش برای موفقیت پروژه برنامه‏ریزی منابع بنگاه (ERP)، اعتماد مقدم، میربهادرقلی آریانژاد، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، ۱۳۸۳

۲۷. ممیزی فرایندهای زنجیره تامین توسط شش سیگما، ذوالفقاری، میربهادرقلی آریانژاد، دومین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین، تهران، ۱۳۸۵

کتب منتشر شده

 تحقیق در عملیات ۲، چاپ دوم، دانشگاه علم و صنعت ایران، ص ۳۷۰، ۱۳۸۶

 راهنمای جامع مدلسازی، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ص ۳۰۰، ۱۳۸۶

 تحقیق در عملیات (OR)، (چاپ دوم)، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ص ۶۶۵، ۱۳۸۶

 برنامه‏ ریزی خطی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ص ۳۴۸، ۱۳۸۵

 تحقیق در عملیات ۲، (چاپ اول)، دانشگاه علم و صنعت ایران، ص ۴۰۰، ۱۳۸۱

 تحقیق در عملیات (OR)، (چاپ اول)، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران، ص ۶۶۵، ۱۳۸۱

 برنامه ‏ریزی خطی، دانشگاه علم و صنعت ایران، ص ۵۳۶،‌۱۳۸۱

 برنامه‏ ریزی سیستم‏های تولید، انتشارات ترمه، ص ۳۷۲، ۱۳۸۱

مشارکت در طرح های تحقیقاتی

 ارائه مدل غیرخطی برای مسئله تولید و بازاریابی، ۱۳۸۸، معاونت پژوهشی دانشگاه

 رویکردی جدید در مساله توالی خطوط مونتاژ مختلط، ۱۳۸۷، معاونت پژوهشی دانشگاه

 برنامه ریزی چند هدفه دو سطحی (مطالعه موردی زنجیره تامین)، ۱۳۸۵، معاونت پژوهشی دانشگاه

 کنترل موجودی کالاهای آسیب پذیر در حالات چندهدفه، ۱۳۸۵، معاونت پژوهشی دانشگاه

 بهینه‏سازی تولید ترکیبی در شرایط تئوری محدودیتها، ۱۳۸۴، معاونت پژوهشی دانشگاه

"برگشت به فهرست اعضای هیات علمی"

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5369.5910.fa.html
برگشت به اصل مطلب