دانشکده مهندسی صنایع- کنفرانسها و همایشها
برگزاری شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/31 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.5330.57563.fa.html
برگشت به اصل مطلب