دانشکده مهندسی صنایع- سمینارهای کارشناسی ارشد
عناوین و زمان برگزاری سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد (دی ماه ۱۴۰۲)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/9/28 | 
AWT IMAGE عناوین و زمان برگزاری سمینارهای دانشجویان کارشناسی ارشد (دی ماه ۱۴۰۲)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.19070.76634.fa.html
برگشت به اصل مطلب