دانشکده مهندسی صنایع- معرفی مرکز
معرفی مرکز

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  AWT IMAGEمعرفی مرکز :

       تاریخچه

       امکانات

       قوانین و سیاست ها

  AWT IMAGEخدمات :

      پشتیبانی

      رزرو سایت آموزشی

      نرم افزار :- عمومی - تخصصی

 AWT IMAGE راهنما :

      استفاده از کامپیوترهای سایت

      استفاده از اینترنت

     اتصال به شبکه های بی سیم

    استفاده از سایت های آموزشی

     

 AWT IMAGE تماس با ما 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.15566.41955.fa.html
برگشت به اصل مطلب