دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/11 | 

 

ساره خزایلی آقای دکتر جبل‌عاملی و آقای دکتر صاحبی شماره دانشجوئی: ۹۴۸۷۲۰۰۱
نشانی الکترونیکی: khazaeli_sarehind.iust.ac.ir
اساتید راهنما:  آقای دکتر محمدسعید جبل عاملی- آقای دکتر هادی صاحبی

اساتید مشاور: آقای دکتر علیرضا معینی- آقای دکتر رمضان کلوندی
اساتید داور داخلی: آقای دکتر احمد ماکوئی- آقای دکتر ابراهیم تیموری
اساتید داور خارجی:
 آقای دکتر رضا توکلی‌مقدم- آقای دکتر جواد حسینی‌نژاد
زمان دفاع: ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲- ساعت ۸:۳۰ صبح کلاس ۳۰۱ ( طبقه سوم دانشکده)

چکیده:

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://www.iust.ac.ir/find-61.11055.74511.fa.html
برگشت به اصل مطلب