دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/11 | 

 

ساره خزایلی دانشجوی دکتری رشته مهندسی صنایع، از رساله خود با عنوان «طراحی شبکه زنجیره تأمین محصولات فسادپذیر کشاورزی با درنظر گرفتن ویژگی کیفی محصولات در شرایط عدم قطعیت عرضه و تقاضا- مطالعه موردی: گیاهان دارویی»‏‎ ‎به راهنمایی آقای دکتر جبل‌عاملی و آقای دکتر صاحبی ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ ساعت ۸:۳۰ دفاع خواهد نمود‎. 

شماره دانشجوئی: ۹۴۸۷۲۰۰۱
نشانی الکترونیکی: khazaeli_sarehind.iust.ac.ir
اساتید راهنما:  آقای دکتر محمدسعید جبل عاملی- آقای دکتر هادی صاحبی

اساتید مشاور: آقای دکتر علیرضا معینی- آقای دکتر رمضان کلوندی
اساتید داور داخلی: آقای دکتر احمد ماکوئی- آقای دکتر ابراهیم تیموری
اساتید داور خارجی:
 آقای دکتر رضا توکلی‌مقدم- آقای دکتر جواد حسینی‌نژاد
زمان دفاع: ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۲- ساعت ۸:۳۰ صبح کلاس ۳۰۱ ( طبقه سوم دانشکده)

چکیده:

زنجیره تأمین محصولات کشاورزی پس از برداشت تا رسیدن به دست مشتری مشمول گذر زمان است و فسادپذیری این محصولات در طول زمان منجر به کاهش کیفیت آن می­‌گردد. مطالعه مقالات نشان می­‌دهد زنجیره تأمین محصولات فسادپذیر کشاورزی از جمله گیاهان دارویی که در آنها فسادپذیری منجر به افت کیفیت آن می­شود در بعد فسادپذیری با نرخ افت کیفیت متغیر، در زنجیره چندین لایه­‌ای کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این رساله به هدف پوشش شکاف طرح شده، به توسعه زنجیره تأمین محصولات فسادپذیر کشاورزی در مطالعه موردی گیاهان دارویی، به­ صورت یک تحقیق بنیادی-کاربردی پرداخته شده است. روش تحقیق کمّی و به­ صورت مدلسازی ریاضی است که در آن از روشهای تصمیم‌سازی با در نظر گرفتن کیفیت محصولات استفاده شده است. در برنامه‌ریزی، دو هدف سودآوری برای ذینفعان و کیفیت محصولات برای مصرف کنندگان در زنجیره چهار لایه­‌ای پس از برداشت شامل تأمین، فرآوری، انبارش و مشتری مورد نظر قرار دارد. در مواجهه با مساله تحقیق از نظریه­‌های مختلفی بر اساس ادبیات موجود شامل سردسازی در انبارش و در حمل، برنامه­‌ریزی فازی آرمانی برای مواجهه با عدم قطعیت در برخی پارامترهای زنجیره و در آخر برنامه­‌ریزی بازار ثانویه در کنار بازار اصلی جهت مواجهه با فسادپذیری محصولات و عدم قطعیت در عرضه محصولات، استفاده شده و مدلهایی متناسب با این نظریه­‌ها توسعه داده شده است. از داده‌­های مربوط به مطالعه موردی برای ارزیابی کارکرد صحیح مدلها و همچنین اعتبارسنجی آنها استفاده شده است. نتیجه چنین است که در طراحی شبکه تأمین چهارلایه‌­ای مورد نظر در زنجیره تأمین محصولات کشاورزی در مطالعه موردی گیاهان دارویی، بیشترین هزینه­‌ها مربوط به هزینه ناوگان حمل و تأمین مواد اولیه است. رویکرد ایجاد بازار ثانویه در مواجهه با فسادپذیری محصولات و همچنین در مواجهه با عدم قطعیت در عرضه محصولات و استفاده از تئوری هزینه‌­های کیفی در طراحی زنجیره تأمین در راستای افزایش سودآوری و منافع ذینفعان زنجیره خصوصاً کشاورزان در این زنجیره کارا است. بر اساس تحلیل انجام شده بر عوامل موثر بر هدف‌گذاری سود و کیفیت محصولات، این نتیجه حاصل شد که عوامل تأمین ناوگان حمل و نقل سریع، بر حفظ کیفیت محصولات عرضه شده در زنجیره و پاسخگویی به تقاضای مشتریان محصولات تازه مؤثر است. سردسازی محصولات غیرفرآوری شده و تازه برای مشتریان مربوطه در صورتی که بتواند با هزینه پایین انجام پذیر باشد، به همراه بسته‌بندی محصولات تازه با استفاده از فناوری‌های نوین با هزینه پایین، در کیفیت محصولات و سود زنجیره و پاسخگویی به تقاضای دسته مشتریان محصولات غیرفرآوری شده کشاورزی، نقش دارد. در این تحقیق با توجه به بعد کیفیت در محصولات فسادپذیر کشاورزی به صورت یکپارچه در طول زنجیره تأمین آن پس از برداشت، به ارائه راه حل‌های جدید برای مواجهه با فسادپذیری محصولات پرداخته شده است. مدل ارائه شده در مطالعه موردی قابل پیاده‌سازی بوده و دارای اعتبار ارزیابی شده است. رساله حاضر از جهت تدوین مدل پویای کیفیت پس از برداشت در زنجیره گفته شده، دارای نوآوری در تحقیقات و در مطالعه موردی، دارای نوآوری کاربردی است.  

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.74511.fa.html
برگشت به اصل مطلب