دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
پیش دفاع دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/2/9 | 
برنامه پیش دفاعیه دانشجویان دکتری (اردیبهشت ماه ۱۴۰۲)
 
نام دانشجو شماره دانشجوئی جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ دفاع ساعت رشته
محمدرضا حسین‌زاده ۹۲۸۷۲۰۱۸ پیش دفاع دکتری د.حیدری د.مهدوی مزده د.ماکوئی
د.محمدی
د.رضا رمضانیان
د.محمدتقی تقوی‌فرد
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ ۱۳:۳۰
کلاس ۳۰۱
مهندسی صنایع
عنوان
پایان‌نامه
مدل یکپارچه برنامه‌ریزی فرایند و زمان‌بندی گروهی با زمان‌های تنظیم وابسته به توالی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.73010.fa.html
برگشت به اصل مطلب