دانشکده مهندسی صنایع- برگزاری دفاعیه های دکتری
ارائه سمینار دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/10/19 | 
برنامه ارائه سمینار رساله دکتری دانشجویان دکتری (دی ماه ۱۴۰۱)
 
ردیف نام دانشجو جلسه استاد راهنما استاد مشاور داور داخلی داور خارجی تاریخ ارائه ساعت رشته
۱ سعید ادبیب‌فر ارائه سمینار د.نورالسناء د.سعیدی مهرآباد
د.ارد احمدی
د.تیموری
د.قوسی
د.اخوان نیاکی
د.کامیار صبری
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ ۱۶ 
کلاس ۳۰۱
مهندسی صنایع
عنوان
پایان نامه
شاخص قابلیت فرایند برای پروفایل‌های چندمتغیره در فرایندهای چندمرحله‌ای
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://idea.iust.ac.ir/find-61.11055.69677.fa.html
برگشت به اصل مطلب