مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی- مهندس مهدی خلیلی
مهندس مهدی خلیلی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

نام: مهدی

 نام خانوادگی: خلیلی

 پست الکترونیکی : m.khalili.81@gmail.com

تحصیلات:

 - کارشناسی عمران- عمران، (دانشگاه زنجان)

 - کارشناسی‌ارشد عمران- گرایش راه‌وترابری (دانشگاه شهید چمران اهواز)

 موضوع پایان‌نامه: “مدلسازی دما و مدول برجهندگی رویه های آسفالتی برای مناطق گرمسیر ایران"

موضوع سمینار: “بررسی روش های جدید طرح مخلوط آسفالتی و انتخاب و روش مناسب برای ایران"

سوابق پژوهشی:

- مقاله با عنوان “ریشه یابی علل کاهش عمر رویه های آُسفالتی روکش ها در مناطق گرمسیر کشور " چهارمین کنگره ملی عمران

 - مقاله با عنوان “مدلسازی دما و مدول برجهندگی رویه های آسفالتی برای مناطق گرمسیر ایران " مجله بین المللی علوم مهندسی دانشگاه علم وصنعت ایران- در دست بررسی

 - مقاله با عنوان “Modeling Temperature and Resilient Modulus of Asphalt Pavements for Tropic Zones of Iran” Asian Journal of Scientific Research, - در دست بررسی

 سوابق کاری: - کارشناس شرکت سازانه بتن (پروژه های نخ تایر صبا و مجتمع مسکونی شهید بهشتی)

 - کارشناس شرکت جنوب سازه (پروژه ساختمان شرکت گاز منطقه 4)

- کارشناس شرکت مهندسین مشاور سیروان

 - کارشناس شرکت مشاور شارستان زاگر

 - پروژه "ساماندهی آمد و شد خیابان نادری اهواز" (کارفرما: شهرداری اهواز- مجری: دانشگاه شهید چمران)

 - پروژه "ریشه یابی علل کاهش عمر رویه های آسفالتی روکش ها در استان خوزستان" (کارفرما: اداره راه و ترابری استان خوزستان- مجری: دانشگاه شهید چمران اهواز)

 - پروژه "ارائه راهکارهای اجرایی جهت تراکم لایه های آسفالتی ضخیم" (کارفرما: پژوهشکده حمل و نقل- مجری: مرکز تحقیقات قیر و مخلوط های آسفالتی)

- کارشناس ارشد مرکز تحقیقات قیر و مخلوط آسفالتی (نوع 3) دانشگاه علم و صنعت

 آشنایی با نرم‌افزار:

 - نرم‌افزار Auto Cad ، Land Development. - مجموعه Office ( word ، Excel ، PowerPoint و ...).

 - نرم افزار Etabs ، Sap و Safe.

 - تعدادی نرم‌افزار کاربردی نظیر Corel Draw و ....

زبان انگلیسی:

 - مطلوب می‌باشد.

نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی:
http://www.iust.ac.ir/find-59.4646.5018.fa.html
برگشت به اصل مطلب