معاونت دانشجویی- رویداد انفورماتیک
سامانه اینترنتی اقساط و دریافت وام دانشجویی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE AWT IMAGEسامانه بازپرداخت اقساط اینترنتی و دریافت وام  با امکانات فراوان در راستای ارائه خدمات الکترونیکی به دانشجویانیکه که وام دریافت نموده اند و متقاضی وام هستند.لطفاقبل از ورود به سامانه حتما به نکات ذیل توجه فرمائید .
1- مشاهده مشخصات شخصی

2- نام کاربری کدملی ( به همراه خط فاصله) و کلمه عبور هم کدملی می باشد که در بدو ورود بایستی رمز را تغییر دهید .

3-مشاهده مقاطع تحصیلی

5-مشاهده لیست بدهی ها

6-مشاهده بدهی وام با ذکر نوع وام ، مبلغ ، سال تحصیلی و نوع وام

7- مشاهده بدهی خوابگاه

8-مشاهده پرداختی ها با ذکر شماره سند ، تاریخ سند و نام بانک و مبلغ واریزی

9- بازپرداخت اقساط

10- مشاهده وضعیت پرداختی

11- دریافت وام

                                     

http://bp.swf.ir

AWT IMAGEدر صورت مشکل در ورود به سامانه یا فراموشی رمز عبور با خانم امن پور شماره 73228417  تماس حاصل فرمایید

یا تلفن 77240540 الی 50  داخلی 2409

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-58.11748.24356.fa.html
برگشت به اصل مطلب