معاونت دانشجویی- رویداد رفاه
بیمه سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/8/2 | 

دانشجویانی که فاقد بیمه هستند می توانند بدون پرداخت هزینه ای (فقط 1000 تومان بابت صدور دفترچه) دفترچه بیمه سلامت را دریافت نمایند.

لذا مقتضی است به آدرس زیر مراجعه فرمایید :

دفتر بیمه سلامت واقع در فرجام بعد از چهارراه حیدرخانی (خاور) روبروی دبیرستان رودباری پلاک 692 شماره تلفن 77492960 و 77493310

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-58.11747.46987.fa.html
برگشت به اصل مطلب