معاونت دانشجویی- رویداد رفاه
19/1/91 ثبت نام مرحله دوم بیمه خدمات درمانی صندوق رفاه دانشجویان

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

برنامه ثبت نام بیمه خدمات درمانی صندوق رفاه دانشجویان مرحله دوم از فروردین سال 1391

(نیمسال دوم سال تحصیلی 91-90)

شرایط عمومی متقاضی

1ـ  تحصیل تمام وقت دانشجویان روزانه بدون استفاده از بورس تحصیلی و یا مأموریت تحصیلی و نیز عدم اشتغال بخدمت در ادارات، سازمانها و سایر نهادها

2ـ عدم استفاده از خدمات درمانی سایر سازمانها، ارگانها بصورت مستقیم و یا از طریق والدین

افراد مشمول بهره مندی از طرح :دانشجو و همسر و حداکثر سه فرزند دانشجو

زمان و مکان تحویل مدارک

مدیریت امور دانشجویان ـ اداره رفاه و خدمات دانشجویی اتاق شماره 7 خانم هادیپور از ساعت 30/8 الی 30/11 و 14 الی 30/17

از تاریخ 19/1/91 لغایت 5/2/91 به مدت سه هفته (باستثنای روزهای تعطیل) و غیرقابل تمدید

مدارک مورد نیاز

1ـ دانلود و تکمیل فرم درخواست از طریق مراجعه به وب سایت معاونت دانشجویی (http://sta.iust.ac.ir) یا اتوماسیون دانشجویی (http://sdoc.iust.ac.ir) قسمت اخبار و اطلاعیه ها

2ـ کپی صفحات اول و دوم شناسنامه                    

3ـ یک قطعه عکس 

4ـ کپی کارت ملی بصورت پشت و رو      

5ـ کپی سند تعهدنامه محضری برای دانشجویانی که تا کنون وام نگرفته اند

6ـ نامه ابطال بیمه از سازمان مربوطه برای دانشجویانی که قبلا بیمه بوده اند

توجه :

1ـ  دانشجویانی که سابقه بیمه از دانشگاه دارند، ارائه صفحه اول دفترچه بیمه از طرف آنها الزامی است.

2ـ دانشجویانی که سنوات بهره مندی از مزایای صندوق رفاه آنها به اتمام رسیده و یا حتی در آخرین ترم سنوات مجاز قرار دارند، نمی توانند ثبت نام نمایند.

3ـ مبلغ 000/10 ریال بابت هزینه صدور دفترچه بیمه برای مدت یکسال از دانشجویان دریافت و به مسئول اداره بیمه تحویل می گردد.

                                                                                           اداره رفاه و خدمات دانشجویی

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://idea.iust.ac.ir/find-58.11747.23992.fa.html
برگشت به اصل مطلب