معاونت دانشجویی- پایگاههای دانشگاه
پایگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

پایگاه‌های اصلی ]

 

  1

  وبگاه اصلی برنامه

  Main Web site

  2

  کتابخانه مرکزی

  Central Library

 

  [ ریاست و معاونت‌ها ]

 

  3

  ریاست دانشگاه

  President

  4

  معاونت پژوهشی

  Research VP

  5

  معاونت طرح و توسعه

  Vice Planing

  6

  معاونت آموزشی

  education

  7

  امور فرهنگی و فوق برنامه

  cultural_mng

  8

  دفتر برنامه ریزی درسی

  curriculum

  9

  امور خدمات و پشتیبانی

  logistics_mng

  10

  مرکز مشاوره دانشجویی

  counseling

  11

  معاونت فرهنگی

  sca

  12

  امور خلاقیتهای علمی دانشجویان

  mssia

  13

  مرکز آموزش الکترونیکی

  elearning

  14

  امور اداری

  admin_mng

  15

  معاونت اداری و پشتیبانی

  admin_vp

  16

  امور مالی

  finance_mng

  17

  مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه

  pga

 

  [ مدیریت‌ها ]

 

  18

  روابط عمومی

  Public Relations

  19

  امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

 ( Shahed Veterans )

  20

  دفتر همکاری های علمی و بین المللی

  Office of International and Scientific Cooperation

  21

  دفتر امور پژوهش

  Research Office

  22

  دفتر همکاری‌های علمی و صنعتی

  Research and Industry

  23

  مرکز انتشارات

  Publication Center

  24

  مرکز کامپیوتر

  Computer Center

  25

  امور مالی

  financial affairs

  26

  امور دانشجویان

  student affairs

 

  [ آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی ]

 

  27

  قطب علمی مواد و فرآیندهای پیشرفته

  Center of Excellence for Advanced Materials & Processing

  28

  آزمایشگاه تحقیقاتی

  Research Lab

  29

  گروه پژوهشی مواد

  mrg

  30

  پژوهشکده الکترونیک

  erc

  31

  مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات

  rcit

  32

  قطب علمی اتوماسیون و بهره برداری سیستم های قدرت

  cepsao

  33

  مرکز تحقیقات سیمان

  cement research center

  34

  پژوهشکده سبز

  Green Research center

  35

  مرکز رشد و فنآوری اطلاعات

  technology incubator

  36

  قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه

  cefsse

  37

  مرکز تحقیقات قیر و مخلوطهای آسفالتی

  Abrc

 

  [ گروه‌های آموزشی ]

 

  38

  گروه معارف

  Maaref

  39

  گروه زبان‌های خارجی

  English Department

  40

  گروه تربیت بدنی

  Sport Department

 

  [ سایر پایگاه‌ها ]

 

  41

  برنامه جامع وبگاه دانشگاه

  IUST Web Site

  42

  مسجد دانشگاه

  must

  43

  دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

  nahad

  44

  بانک ایده‌های دانشگاه علم و صنعت

  IUST Idea Bank

  45

  ایده‌های دانشجویی

  student

نشانی مطلب در وبگاه معاونت دانشجویی:
http://www.iust.ac.ir/find-58.10047.11882.fa.html
برگشت به اصل مطلب