قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه- اخبار کنفرانس‌ها و همایش‌ها
نهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

AWT IMAGE

نهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران

19، 20 و 21 اردیبهشت سال 1391

دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 به دنبال برگزاری موفق کنگـره‌هـای بین المللی پیشین مهندسی عمـران در سـال هـای ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۶۹ و ۱۳۸۸ در دانشگـاه شیـراز، ۱۳۷۶ در دانشگـاه صنعتـی شـریف، ۱۳۷۹ در دانشگـاه فردوسی مشهـد، ۱۳۸۲ در دانشگاه صنعتـی اصفهان و ۱۳۸۵ در دانشگاه تربیت مـدرس، دانشکـده مهنـدسی عمـران دانشگـاه صنعتی اصفهان، نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمـران را در روز هـای ۱۹ ، ۲۰ و ۲۱ اردیبهشـت ماه ۱۳۹۱ برگزار می‌نماید.

همچنین اساتید، محققان، متخصصان، کارشناسان، مهندسان و دانشجویـان تحصیلات تکمیلـی گرایش‌هـای مختلـف مهندسی عمران می‌توانند آخرین دستاوردهای تحقیقاتـی خـود را به منظـور ارائـه در کنگـره و درج در لـوح فشـرده به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند. علاقمندان برای جهت دریافت اطلاعات بیشتر به سایت http://9icce.ir/web/guest/home مراجعه نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه قطب علمی پژوهشهای بنیادین در مهندسی سازه:
http://www.iust.ac.ir/find-57.10636.23512.fa.html
برگشت به اصل مطلب