- ساختمان خورشیدی
ساختمان خورشیدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

ساختمان خورشیدی دانشگاه علم و صنعت اولین ساختمان خورشیدی در ایران می‌باشد. این ساختمان در اردیبهشت سال 1377 افتتاح گردید.

هدف: استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ساختمان، صرفه‌جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از آلودگی محیط زیست.

مشخصات:

 محل ساختمان: ضلع شمالی محوطه دانشگاه علم و صنعت ایران

مساحت: 310 متر مربع

هزینه تمام شده: دویست میلیون ریال

تاسیسات:

گرمایش فعال: با استفاده از کلکتورهای آبگرم خورشیدی و مخازن ذخیره

غیرفعال: با استفاده از گرمخانه و مواد گرماگیر

سرمایش فعال: با استفاده از کلکتورهای آب گرم خورشیدی و سیستم آبسرد کن جذبی

غیرفعال: استفاده از بادگیرها و زمهریر

مزایا: صرفه‌جویی در مصرف سوخت‌های فسیلی در ساختمان به میزان تا 90% و کاهش آلودگی‌های محیط زیست.

نشانی مطلب در وبگاه :
http://idea.iust.ac.ir/find-55.8326.11705.fa.html
برگشت به اصل مطلب